Blauwvuur

Laarstraat, intensieve veehouderij en klimaatverandering

Dag Mensen,
 
Hierbij de laatste instructies. Wil je kijken of er nog iets aan is te doen?
Zoals jullie weten hebben we ons opgegeven om op zaterdag 12-12-2009 mee te doen met de Wereldwijde actie van AVAAZ, om de klimaatbesprekingen te ondersteunen. Dit is om half zes in de avond. 17.30 uur. Verzamelen bij de borden aan de Laarstraat. Neem eventueel klapstoel mee en een fakkel of liever lantaarn met brandende kaars.
Bart heeft een klein onderzoek gedaan naar de rol en functie van de Raad van State, en gaat daar iets over vertellen.


Wil iedereen reflectiehesjes meenemen voor de veiligheid in het donker?
 
Er kunnen liederen worden bedacht of bestaande liederen worden gezongen. Er kan een fakkeloptocht worden gehouden, om samen bij het Mariakapelletje te  gaan bidden.
Iedereen is welkom, dus stuur deze mail maar door aan mensen die in de toekomst geen vee-ruimingen willen in ons gebied.
Dieren zijn schepsels waar we waardig mee om dienen te gaan.
Het toepassen van bioindustrie is slecht voor het klimaat op aarde, slecht voor biodiversiteit en milieu, slecht voor mens en dier.
Het toenemende verkeer is slecht voor het klimaat en gevaarlijk voor gezondheid en veiligheid.
Het vrijlaten van voedselprijzen op een zogenaamd vrije markt is slecht voor de stabiliteit in de landbouw.
Het geven van subsidies in welke vorm dan ook, om schaalvergroting mogelijk te maken, los van grondgebondenheid, is onrechtvaardig en slecht voor de duurzamer, grondgebonden landbouw en veeteelt. Moderne voedselproductie kan alleen op speciale parken aan de snelweg bij bestaande industriegebieden. Er staan genoeg kantoren leeg.
Het negeren van functies, breder dan landbouw alleen, in het buitengebied is slecht voor de economie en de democratie.
Het negeren van burgers en boeren is slecht voor de democratie.
Het drenken van zoveel dieren uit het grondwater verdroogt de streek en het Montferland.
 
Ik hoop dat veel mensen komen. foto's en films maken. Die foto's en films direct na afloop doorsturen naar de website van AVAAZ
 
op verzoek van Janneke Tops onderstaande link:
 
http://www.partijvoordedieren.nl/content/view/453//petition/sign/3/453 
 
Met gepaste groet,
Lies Visscher