Blauwvuur

Vrijdag 13 maart 2009: netwerk-/koppelmiddag

Stichting Leven met de AardeOp vrijdag 13 maart 2009 organiseerde stichting Leven met de Aarde een netwerken/koppelmiddag in de Grote Tuinzaal van Antropia te Driebergen/Zeist. Het programma zag er als volgt uit.

 

 

WIJ: Verschillende netwerken en platforms die elk op eigen wijze werken aan ‘leven met de aarde’. Deelnemers doen dat door zelf de verandering te zijn (be the change you want to see in the World, Ghandi), ieder in zijn /haar eigen werk - leefomgevingomgeving.

WAT? Doel van de bijeenkomst: Elkaar leren kennen, van elkaar weten wat we doen. Ontdekken hoe we elkaar kunnen en willen versterken in wat we doen. De beweging in haar volle omvang zichtbaar maken. Kijken hoe we als ‘blauwvuur’ verbinding en versterking kunnen laten ontstaan.

HOE? Programma….

13.00 Zaal open
Ontvangst, je eigen folders neerleggen als je wilt informeel kennismaken.

13.45 Opening en welkom
Gedicht en korte toelichting door Lies Visscher en Jelleke de Nooy.

13.55 Kennismaken
In 3 rondes stoelendans (20 minuten) o.l.v. Jelleke.

14.15 Aftrap
Jelleke - Hoe vertellen we deze middag elkaar onze dromen,  zodat we makkelijk verbindingen kunnen vinden: in de context van Earth Charter (ecologische processen als basis) en hoe werken we aan gezond zijn vanuit meerdere invalshoeken.
Lies - Wat kan blauwvuur zijn? Een verbindend en toch vrij element ? Iedereen, jullie, u vertellen elk in 4 minuten zijn/ haar/hun droom; dus geen powerpoint presentaties; 1 of 2 plaatjes ter verduidelijking is uitstekend.

16.00 PAUZE met muurkrant
Jullie wordt gevraagd om in de pauze, al pratend en thee/koffie drinkend, op de muurkrant te schrijven hoe jij verbindingen ziet en tot stand zou willen brengen.

16.30 Naar een toekomst
Met elkaar bespreken we en bevragen we elkaar over de spannende dingen die op de muurkrant zijn verschenen en we maken afspraken hoe we daar mee verder gaan.

17.00 Afsluiting met een stuk uit “de Natuur zijn Wij” geïnspireerd door Irene van Lippe-Biesterfeld.
Ieder gaat op weg, we blijven verbonden.