Blauwvuur

Ank Mesritz

Ank Mesritzdag lies,

hierbij mijn droom;

een huis van de vrede realiseren waar diegenen die weten hoe de nieuwe wereld gaat functioneren samen komen om met elkaar de nieuwe wereld zichtbaar te maken.

het huis van de vrede is een plek waar zowel het huis zelf, alle omgevingsfactoren als de staf alle aspecten van de nieuwe wereld in zich vertegenwoordigen.

Juist door de bundeling van al deze energieën is het mogelijk dat er een golf van energie ontstaat die een enorme impuls zal geven aan het bewerkstelligen van de vrede

mocht dit te uitgebreid zijn dan is de 1e regel denk ik het belangrijkste. hier een uitgebreidere beschrijving zoals ik die bedoeld heb in de 4 minuten-presentatie:
 
 
 
DOELSTELLING
De roep om vrede, vrijheid en respect voor alle mensen op aarde wordt steeds groter.
Vredesinitiatieven schieten wereldwijd als paddenstoelen uit de grond, maar het gebied is - niet alleen geografisch maar ook naar de aard van de initiatieven - zo groot dat coördinatie en eventuele bundeling van deze initiatieven erg moeilijk is.
Veel van deze initiatieven blijven daardoor los van elkaar bestaan of komen niet van de grond.
Om daar een oplossing voor te vinden is een plan ontwikkeld om een ontmoetingsplek te creëren voor leiders op wereldniveau, vanuit alle aspecten van de samenleving, die zich inzetten om vrede en eenheid in de wereld te bevorderen.
Verder wordt vanuit deze plek mensen de gelegenheid gegeven projecten te initiëren die zijn gericht op het verbeteren van hun levensomstandigheden, zodat zij een goede basis hebben om hun eigen vrede, vrijheid en welzijn te bewerkstelligen.
 

Deze plek heet het HUIS VAN DE VREDE

 
VOOR WIE IS HET HUIS VAN DE VREDE BEDOELD?
 
Het Huis van de Vrede is er voor vredeswerkers.
 
De vredeswerkers die wij hier bedoelen zijn:

*        initiatoren van vredesprojecten

*        zij die leiding geven aan vredesprojecten

*        wereldleiders die op religieus, spiritueel, politiek, sociaal en zakelijk gebied werkzaam zijn

En die:

*        de intense wens hebben vrede te bewerkstelligen binnen elk aspect van ons bestaan, zodat we met elkaar kunnen samenleven met respect voor ieders eigenheid

*        nu in hun eentje pionieren om deze wens voor vrede te realiseren binnen hun eigen werkterrein

*        uitwisseling en ondersteuning zoeken met gelijkgestemde mensen

*        behoefte hebben om bij te tanken in een voedende omgeving

 
EN WAT DOEN ZIJ DAAR?
Het Huis van de Vrede heeft als doel ruimte en ondersteuning te bieden voor deze vredeswerkers door voor hen de gelegenheid te scheppen

*        elkaar in een ontspannen sfeer te ontmoeten en te inspireren

*        met elkaar ideeën, vragen en oplossingen uit te wisselen

*        hun vredeswerk mogelijkerwijs uit te breiden in samenwerking met, of geïnspireerd door de ideeën en oplossingen van anderen

*        om dialoog of initiatieven tot dialoog op gang te brengen of te houden tussen de verschillende werkterreinen

*        zich alleen of met elkaar te ontspannen en energie op te doen om gesterkt hun vredeswerk voort te zetten

Juist door de bundeling van al deze energieën is het mogelijk dat er een golf van energie ontstaat die een enorme impuls zal geven aan het bewerkstelligen van de vrede

 
HOE ZIET HET HUIS VAN DE VREDE
ER UIT?
In het Huis van de Vrede bevinden zich zowel gemeenschappelijke ruimtes als een aantal gastenkamers.
Het Huis van de Vrede staat op een terrein van ca 3 ha
Op dit terrein vinden we behalve het Huis van de Vrede:

*        een groot park, omgeven door bos

*        wooneenheden voor de staf

*        een vijver

*        een moestuin.

Tuin en park worden op ecologische en biologische wijze aangelegd en onderhouden.
 
WELKE INSTELLING HEBBEN MENSEN VAN DE STAF
 
Deze mensen zullen door de manier waarop zij leven en werken en invulling geven aan het ontvangen van de gasten de roep naar vrede op alle niveau’s ondersteunen.
 
Ethische uitgangspunten van hun functioneren zullen zijn:

*        uitgaan van ieders kwaliteiten en capaciteiten, zodat een ieder dat werk doet dat deze persoon het best ligt

*        leven en handelen vanuit Liefde

*        vrede in alle aspecten van hun handelswijze laten zien

*        vrede zijn

*        samenwerken door gebruik te maken van ieders kwaliteiten

*        elkaar helpen en ondersteunen en stimuleren

*        niemand geeft opdracht, werkzaamheden worden verdeeld in overleg

*        bewust zijn van en genieten van alles wat er gaande is en mag gebeuren

*        genieten van het leven en plezier hebben samen

 
WAT IS DE INDELING VAN HET HUIS VAN DE VREDE?
Om de doelstelling van het Huis van de Vrede mogelijk te maken bevat het Huis van de Vrede de volgende gemeenschappelijke ruimtes:
 

*        een vergaderruimte

*        een samenkomstruimte

*        een eetkamer

*        een bibliotheek

*        een ontspanningsruimte

*        een “vertroetelkamer”

*        een meditatieruimte

*        een creatieve ruimte

 
en een aantal gastenkamers.