Aan de fractievoorzitter van het CDA, 2 januari 2013

Aan de fractievoorzitter van het CDA

Ten behoeve van het hele CDA en alle gemeenschappen

Cc Jaco Geurts, Mona Keizer

 Betreft Pluktuin-plan

 Etten, 2 januari 2013,

 Beste Sybrand, geachte fractievoorzitter Dank voor je nieuwsbrief!
van harte ook van mij en mijn gezinsleden een gezegend 2013 gewenst en kerstdagen die inspireren tot vreugdevol beleven, innerlijke rust en nabijheid van het kerstkind en waar dat kind in al zijn wijsheid en goddelijk ZIJN ons toe aanzet. (
is al geweest, maar ik hoop dat het zo was)
 
Sybrand, ik ben, met anderen, op zoek naar een plan voor het CDA dat oplossingen biedt en het CDA een handvat geeft om in elke gemeenschap concreet bezig te zijn.

Een plan voor een wegwijzend CDA : Pluktuinen

Betreft: problemen, te weten financieel, moreel, kloof arm rijk, kloof burger politiek, de autonome mens, te veel investeringen voor gemeenten en provincies, samenhang ecologie, economie

Betreft oplossing

Waar gaat het over?

Het plukplan biedt een combinatie aan oplossingen met o.a

 • betrokken burgerschap in meer vertrouwen. Democratie.
  - een zinvolle invulling van de erfenis van woekerbeleid op het gebied van RO.
  - een omturn van arbeid in het opsouperend circuit naar arbeid in het groeicircuit.
  - een samenspel van veel actoren in de plaatselijke gemeenschap
  - een stimulans voor mensen die creatief willen en ontspannen, zonder verspillen van fossiele brandstof.
  - Een bewustwording  van werken voor klimaatharmonisatie... niet de dijken omhoog, maar het water vasthouden
  - een bewustwording en het daadwerkelijk toepassen t.a.v. de verantwoordelijkheid van ons voedsel - en de gezondheid.. weg met de veelheid aan toevoegingen en het grote suikerverbruik, vet consumptie et.c
  - Meer beweging en beleving op het land.

 • - veel meer bomen voor speelbossen in diversiteit aan de noordzijde van de percelen
  - een bewustwording van  oorzaak en gevolg.. Het gevolg van de arbeid...

 • sociale samenhang en

 • -onderwijs en begeleidingsprojecten met zinvol leren en volgen.

waardering een goede taakverdeling die zichtbaar is en wordt gewaardeerd.
- een einde aan de term "werkloosheid". Er is namelijk heel veel zinvol werk, probleem is dat het niet gewaardeerd wordt in het huidig economisch stelsel.

 

Wie gaat het uitwerken?

Met het welnemen van de CDA fractie stellen we een kerngroep samen, die actoren en samenwerkingsverbanden in kaart brengt,

Maar ook de juridische aspecten bekijkt. Gemeenten hebben n.l. nog al wat “verlies”en geschiedenis aan “afspraken”.

Ik wil je vragen vanuit de fracite of het CDA bestuur een deskundige deel te laten nemen aan deze kerngroep.

Wie kan betrokken zijn?

Het gaat om het ondersteunen van lokale initiatieven om braakliggend land en ander land ( beschikbaar komend door het verkleinen van de veehouderij, nodig , omdat de vleesconsumptie een ander patroon krijgt, de oerwouden moeten blijven) met goede kennis uitwisseling tot levende pluktuinen te maken.
Pluktuinen waar ieder de vruchten van plukt...zelfs de aarde, omdat zij vruchtbaarder wordt.
Daaraan gekoppeld zou het de landelijke overheid sieren wanneer zij boeren erkend als zeer belangrijke producenten, door hun werk te laten belonen met een goede prijs voor een goed product... niet door meer product van het land te halen per hectare, maar door een zo gevarieerd mogelijk aanbod  van levering.

Deze pluktuinen kunnen onderdeel zijn van een groeiend netwerk, om voedselsoevereiniteit en biodiversiteit te vergroten, zinvolle arbeid en onderdak te bieden aan mensen die willen trekken en zinvol bezig zijn ( blokhutten) en oefenplaatsen, met netwerken voor gastvrijheid.

Niet zo’n fijne geschiedenis van CDA betrokkenheid
Het afgelopen jaar heb ik ook bij het CDA aandacht gevraagd voor die rechtvaardigheidsslag. Helaas was er bij de besprekingen  n.a.v. het nieuw landbouwbeleid alleen op de laatste dag iemand aanwezig: Marieke van der Werf. De andere dinsdagen waren er geen CDA Kamerleden aanwezig. Laten we de burgers onze veranderende openheid in de toekomst wel tonen.

Urgentie is duidelijk

Voordat de maatschappij helemaal “instort” dient deze oplossing, dit pluk plan,  al overal te werken, om chaos te ongerief en geweld te voorkomen.
ik heb deze "negatieve insteek", die we overigens niet mogen laten horen, niet van mijzelf... maar ik hoor die geluiden. Veel mensen vertrouwen de overheid niet meer en gaan zelf aan de slag...
het is vandaag 21 december 2012 ... een wel heel speciale dag. (
helaas, toen verstuurde ik dit niet, maar schreef wel.)
Ik doe een beroep op het CDA en haar vernieuwde structuur.
zoals gezegd... wij gaan een plan uitwerken en ik breng je nu al op de hoogte, zodat je de commissie die over de
gemeenteplannen (concept verkiezingsprogram) gaat met ons in contact kunt brengen.
nogmaals. dit plan moet van een sterke signatuur zijn. Vergelijkbaar met het Rode Kruis en haar EHBO netwerk. Maar met meer inspirerende vreugde.
Daaraan kunnen we wellicht zelfs koppelen. Het brengt perspectief voor allen die concreet willen zijn ... de handen uit de mouwen, met respect en waardering.

Kans om unieke omwenteling te brengen via gemeentepolitiek en CDA programma

Met als ondergrond gedachte Groen goud!

http://www.hebikietsgemist.nl/aflevering/102073/nederland-3/tegenlicht/aflevering-van-maandag-30-april-2012.html

Het plan moet o. a vorm krijgen in het program voor de gemeenteraadsverkiezingen, en we moeten er nu al mee aan de gang.

Vraag om communicatie over dit integrale plan
sybrand
... wil je hier een keer over praten.
wij willen graag van onderaf werken, maar er is leiding en ondersteuning vanuit de top nodig.

Alleen een groot plan voor elke gemeenschap, elke wijk maakt een zichtbaar, merkbaar verschil.

Kunstenaars in elke gemeenschap zullen blij zijn vanwege een herbeleving van de eigen omgeving.

sybrand... we zijn erover aan het denken.
we hebben een voorbereidingsgroep.. alleen zou het zeer goed helpen, wanneer er vanuit de partij interesse gaat ontstaan en wij "een poot krijgen" om op te staan.

Op 31 januari komt Reinier van den Berg, weerdeskundige, een lezing geven in Ulft, in de Achterhoek.

Het zou heel mooi zijn als er ook veel CDA-mensen bij zijn, om wat je daar hoort om te zetten in concrete actie. Het maakt veel uit wanneer je erbij kunt zijn. Kom je?

Graag aanvullingen en verbeteringen doorgeven.
   
Hartelijke groeten en misschien tot op de nieuwjaarsreceptie!

 
Lies  Visscher-Endeveld
Leven met de aarde