Aan Minister Dijsselbloem, d.d. 19 februari 2013

Geachte heer Dijsselbloem,

Als burger van Nederland en burger van de wereld wil ik u op het hart drukken ‘er niet eens aan te denken’ om de watervoorziening voor de mensen ook maar in de richting van privatisering op te schuiven.

Als we er goed over nadenken is het opdelen van de goederen en diensten van deze aarde in stukjes ‘privaateigendom’ en het met hand en tand verdedigen van dit private bezit - met ‘legale’ wetten en illegale oorlogen – al veel te ver doorgeschoten. Energievoorziening, vooral dat wat de mens voor zijn dagelijkse behoefte nodig heeft, gezondheidszorg en de productie van medicijnen, basaal en lokaal openbaar vervoer en ook de voedselvoorziening/ productie en verdeling van basaal voedsel heeft niets te zoeken op de vrije markt, maar moet door verstandig management en verantwoordelijke bestuurders gemanaged worden.

De vrije markt is slechts één distributiemodel onder de velen. Het is goed als beleidsmakers er zich van bewust worden dat voor sommige behoeften van de mens andere distributiemodellen beter werken dan die van de vrije markt.

U kunt kennis nemen van mijn visie op (internationaal) economisch beleid voor de 21e eeuw via b.v. http://www.bol.com/nl/c/nederlandse-boeken/liem-giok-in/2008068/index.html

Met vriendelijke groet,

In Liem

www.liemgiokin.com
http://www.nationalstruggleforglobalmarkets.blogspot.com
www.rabtenjigmeling.blogspot.com