Gemeenteraad & College van Doetinchem, 20 mei 2014

Etten, 20 mei 2014,

Betreft: Bouw nieuw ziekenhuis en locatiekeuze.

Geachte Gemeenteraadsleden van Doetinchem, geacht College,

Deze brief ontvangt u, omdat wij in een transitieperiode komen, het fenomeen "Groei-economie" staat ter discussie. Wij zijn op zoek naar een andere orde. Dit vraagt o.a een andere visie op "werk". Alléén door samen te werken met visie, komen wij uit onze complexe relatie met de natuur, kunnen wij aan het herstellen van evenwichten werken.

Vandaag wordt uw nieuwe College geïnstalleerd, gefeliciteerd met uw nieuwe college. Een heel goede nieuwe regeringsperiode gewenst in Doetinchem. Heren Joosten, Drenth en Kroon, gefeliciteerd, alle goeds gewenst!

"Leven met de Aarde" ontving een brief gedateerd 16 mei 2014. Deze brief is een reactie van het College van de gemeente Doetinchem, geschreven naar aanleiding van de brief verzonden op 3 april 2014. Deze brief zult u ontvangen bij de ingekomen post die wordt behandeld op de raadsvergadering van 28 mei. De brief is geschreven door projectleider N. Everdij, namens burgemeester en wethouders.

Ik vraag u mijn brief van 3 april, gericht aan u allen, heel serieus te nemen. In de reactie van de heer N.Everdij staat dat een goed beargumenteerd besluit is genomen. Volgens huidige normen en wetgeving zal dat ongetwijfeld zo zijn. Echter wij leven in een overgangstijd, waarin steeds meer zichtbaar dient te worden dat de toekomst anders is dan het verleden.

Een paar vragen als voorbeeld:

Is bij de besluitvorming ook inbegrepen de stijging van de kosten voor grote en kleine bouwprojecten?

Is daarbij ook begrepen de hoeveelheid energie die nodig zal zijn om een totaal nieuw ziekenhuis te bouwen. Wij zitten in een overgangstijd, waarin we het voortouw moeten gaan nemen, om waarden werkelijk alle waarden mee te nemen.
Ik stuur u hierbij een filmpje (zie hiernaast) en wijs u op de lezing die Sjef Staps (Louis Bolk Instituut) heeft gehouden voor toekomstige Europarlementariërs en andere geïnteresseerden op Wereldaardedag.

Wanneer de politiek niet bij machte is om stap voor stap anders te gaan doen... en nu bestaat zo'n mogelijkheid, dan komt het niet goed, ook niet met de nieuwe co-creaties, aangegaan door wetenschap, bedrijfsleven en politiek.

Ik begrijp dat de projectleider en uw College en Raad een mooi product wil afleveren, maar aan welke (nieuwe) criteria moet dat product voldoen? Niet alleen klimaatbestendig, zodat er geen natte voeten komen, maar klimaatharmoniserend, en vanuit principes van eerlijk delen, ook met toekomstige generaties.

Leest u hier de lezing van Sjef Staps Zie vooral het aandeel resterende fossiele energie voor komende generaties!

Tot we volkomen andere oplossingen hebben zouden we in feite geen energie meer kunnen aanwenden, zo ernstig is het! Bovendien is het effectief om in Doetinchem te werken aan het voorkomen van ziekten en ongelukken.

Het afzien van medewerking bij de beoogde Noordtak van de Betuweroute is een zeer goed besluit van de Regio Achterhoek, onze dank daarvoor!

Sommigen van u geloven, neemt u a.u.b. ook de "tien geboden" van Wubbo Ockels ter harte!

Wanneer u opmerkingen heeft of vragen, hoor ik het graag!

Met hartelijke groet