Hans Haarsma schrijft...

Hans Haarsma is gepensioneerd ingenieur van Rijkswaterstaat en bestuurder van het Koninklijk Instituut van Ingenieurs

Lieve Boudewijn, Veronica en Miriam,

Jullie ouwe vader is een beetje trots. Mijn grote AH heeft een prikbord voor klachten, ideeën en complimenten. In juni schreef ik een idee. Op alle AH-kassaschermen stond bovenaan standaard: “Er wordt geen kassabon geprint”. Ik vond dat negatief, bovendien heeft een consument recht op een kassabon. Niettemin vroeg het kassapersoneel in strijd met deze regel altijd vriendelijk: wilt u een kassabon?

Ik stelde voor de tekst: “Op verzoek printen wij uw kassabon”. Dat is positief. Zo kan in principe geen klant boos worden, het kassapersoneel hoeft het niet te vragen, geen discussie en het spaart tijd, papierrollen e.d.

Op 9 sept. 2016 is mijn idee door Zaandam landelijk ingevoerd op alle kassaschermen in NL. Er zijn ongeveer 1000 AH-winkels in NL met gemiddeld 4 kassa ’s dus pakweg 4000 kassaschermen.

De wakkere filiaalmanager vond mijn idee heel goed en had het doorgestuurd naar het hoofdkantoor van AH in Zaandam.

Onlangs vroeg ik mijn filiaalmanager of AH nog van plan was, iets voor deze klant uit erkentelijkheid te doen.

Ze vroeg wat dan? : ik: bijv. 5 min. gratis winkelen of een doosje wijn. Ze besliste niet, kennelijk ging het haar bevoegdheden te boven.

Ze heeft nu deze vraag aan Zaandam voorgelegd. Ik wacht af.

Ook gaf ik een idee, dat klanten de niet- geaccepteerde flessen door de flessenautomaat, er niet naast op de grond zetten of i/d afvalbak doen. Dat is ook gerealiseerd, namelijk op de afvalbak de tekst: “Denk aan onze aarde. Doe s.v.p. de door de flessenautomaat niet geaccepteerde flessen in de containerbakken voor glas en plastic buiten links om de hoek. Zo wordt het verantwoord afgevoerd. Uw nageslacht is u dankbaar”.

Heb ook gevraagd of door de fusie AH/Delhaize, AH in NL de kwaliteit van Delhaize krijgt, want die is stukken beter. Nog geen antwoord.

Ik vind mijn AH heel sympathiek, ze heeft namelijk vakkenvullers in dienst met het syndroom van Down, hele klantvriendelijke medewerkers.

Groet van Pappa, Pake, Hans.

Aan Onderzoeks- en Adviesbureau CE Delft, Centrum voor Energievraagstukken

Onlangs las ik in Trouw van 2 sept. 2016 het artikel over CO2-reductie “Groeiend probleem voor kabinet” met als bron een rapport van CE Delft.

Het kabinet heeft jaren getreuzeld de CO2 uitstoot flink te verminderen, nu moeten zeer dure maatregelen worden getroffen om a/d akkoorden van Parijs te voldoen, de burger is de klos. Een aantal denkbare maatregelen ter vermindering van CO2- uitstoot heb ik in dit Trouw- artikel gemist;

1. Stimuleer containervervoer per binnenvaartschip en per kustvaarder van NL naar bijv. Engeland, Scandinavië i.p.v. over de weg.

Per binnenvaartschip heeft grote voordelen vergeleken met trailers over de weg: minder CO2/km/ton, lagere transportkosten ton/km., minder files, minder verkeersongevallen, geen tol. Weliswaar gaat het wat langzamer, maar met goede innovatieve planning, belastingreducties en PR-campagne zijn er voordelen te behalen. De accijns/btw op brandstof voor schepen zou verlaagd kunnen worden, zie bijvoorbeeld bij landbouw- voertuigen. Overigens zal met de actie van Minister Schultz “Green deal” de CO2 uitstoot van binnenschepen lager worden.

2. De hoogte van de motorrijtuigen- belasting, is nog steeds afhankelijk van het gewicht v/d auto. M.i. een achterhaald stelsel.

Laat het afhankelijk zijn v/d uitstoot CO2/km en dan flink progressief. Dan worden overigens ook de sjoemelauto’s afgestraft; vreemd dat de overheid niets tegen sjoemelauto‘s doet.

In Duitsland mogen auto’s met te hoge CO2 uitstoot c.q. te oud bouwjaar niet de stadscentra in. Het stimuleert automobilisten een milieuvriendelijke auto te kopen. Bijna alle auto’s hebben daar een geclassificeerde sticker van de Tüv , ook verplicht voor buitenlanders, voor al dan niet toegang tot stadscentra. Ik kreeg er een via de ANWB. We zouden in NL zo’n systeem voor onze stedelijke milieu-zones kunnen invoeren.

3. Het is vreemd dat er op kerosine voor vliegtuigen geen accijns noch btw wordt geheven. Een Europese aanpak is aan te bevelen.

4. Het wordt tijd dat het taboe op kerncentrales eindelijk wordt opgeheven. Politici durven hun nek niet uit te steken. Kernstroom is m.i. groene stroom. Er wordt geen CO2 uitgestoten. Moderne inherent veilige kerncentrales geven geen blijvend radioactief afval. Zie de aanbouw zijnde kerncentrale bij Helsinki, lees Kernvisie Magazine en informeer u bij NRG. De kernramp Tsjernobyl in 1988 kwam, doordat een onbevoegd persoon a/d knoppen zat en de centrale niet deugdelijk was gebouwd. Geheel onvergelijkbaar met onze veilige kerncentrale Borssele met jaarlijkse internationale inspecties. We zijn hypocriet, we laten wel Franse kernstroom uit onze stopcontacten komen.

5. Er zijn veel automobilisten vooral vrouwen, die nooit op de motor afremmen maar alleen met de rem. Remmen op de motor: minder CO2-uitstoot en brandstofverbruik, spaart je remmen en banden, is goed voor je portemonnee. Daar zou nationale voorlichting over moeten komen. Er zijn nu bijna 8 mln. motorvoertuigen in NL.

6. NL loopt achter met zonnepanelen. Zie Duitsland, daar zijn er naar verhouding wel dubbel zoveel. Op: daken, dijken, akkers, hellingen, geluidswallen en geluidsschermen langs wegen. Op de in aanbouw zijnde Amerikaanse Ambassade op de grens van Den Haag/ Wassenaar komen dacht ik geen zonnepanelen. De schoonheids- cie heeft op mijn huis zonnepanelen a/d straatzijde afgekeurd, omdat het zwart op een rood dak zou zijn. Roodgekleurde zonnepanelen en dakpannen met zonnecel zijn in ontwikkeling.

U hoeft niet schriftelijk op mijn voorstellen te reageren, telefonisch door een deskundige zou ik op prijs stellen.

Jammer dat het email-adres van CE Delft niet op uw homepage staat, ik heb er voor moeten opbellen.

M.v.g. ir. Hans Haarsma