De tafel van 12: brief van 11 november 2017

Geachte mensen in de Gemeente, bestuurders en ambtenaren,

Bovenstaande stond boven een mail die ik vorige week kreeg van De Correspondent. In verband met "de tafel van 12", onze gemeenten liggen in 12 provincies, stuur ik u dit artikel toe in de verwachting dat u het ter harte neemt.

Deze avond, de avond van 11 november 2017 wil ik u vragen na te gaan hoe het in uw gemeente staat met de biodiversiteit.

We hebben kortgeleden vernomen dat 75% van alle insecten is verdwenen uit Europa. Al langer weten we dat het niet goed gaat met insecten, vogels, zoogdieren, en het gaat ook niet zo goed met alle mensen, velen zijn ziek of worden ziek, ook zijn velen eenzaam.

In dit Lutherjaar (1517-2017) hebben een aantel mensen van Stichting Leven met de Aarde besloten om te bekijken wat we samen kunnen doen om werkelijk weer verandering te brengen. 500 jaar na dato en inzet van hervorming, een hernieuwde inzet om opnieuw te veranderen.

Daarbij past o.i. een andere economie, met andere groei, groei die voldoet aan criteria waarbij de (bio) diversiteit en waardering en erkenning van elkaar, groeit. Wanneer u die gedachte niet deelt, wilt u dat dan laten weten?

Onderstaand artikel, zou u dat willen bespreken in uw Raad en met uw Ambtenaren en bewoners?

Wij stuurden u eerder een uitnodiging om deel te nemen in een kennisnetwerk Permacultuur/Voedselbos. Ook uw gemeente kan actief sturen op meer bossen in uw gemeente, ten behoeve van gezonde voeding, gezonde mensen, meer ontspanning en kinderen die spelen in de natuur, klimaatharmonisatie. Destijds waren er maar weinig gemeenten die mee konden doen met dit idee, omdat geld nodig zou zijn en alleen geld beschikbaar is voor de eigen gemeente. Waarschijnlijk doet u dat al.

Met verbazing zult ook U weer gekeken hebben naar het onderdeel"De onderstroom"in Nieuwsuur van hedenavond. Bestuur en burgers begrijpen elkaar vaak niet, hebben weinig waardering voor elkaar. Wat ons betreft is het nodig betere, heldere criteria te hebben/formuleren voor het verwezenlijken van plannen. Welke vragen hebben burgers en bestuurders die moeten worden beantwoord? Bijvoorbeeld: levert realisatie uiteindelijk meer of minder biodiversiteit, hoeveel materiaal is nodig en waar komt het vandaan? Is er meer of minder energie nodig bij het uiteindelijke gebruik en bij de aanleg? Hoe zal het gaan met de gezondheid van de mensen die er gebruik van maken? Nodigt het geheel uit tot het maken van meer bewegingskilometers en is het aanleiding tot liefdevol omgaan met elkaar in gelijkwaardigheid en diversiteit Houdt het plan rekening met alle functies die al zich manifesteren? Al die functies zijn belangrijk, vanuit het verleden hebben ze zich bewezen voor leefbaarheid. Kunnen wij bijvoorbeeld het boerenland, boerenland laten, omdat dat de kern van onze bron is?

Deze brief op 11 november na 31 oktober gaat vooral over biodiversteit.

Hoe is uw gemeente van plan dit belangrijke aspect van het leven aandacht te geven, zodat de natuur zich kan herstellen, binnen alle functies die gangbaar zijn?

Wij zouden graag een aantal van de 95 nieuwe te bespreken "stellingen", van u ontvangen.

Waar zou u over willen spreken met collega's over dit moeilijke onderwerp, hoe bewaren en versterken we natuurlijke biodiversiteit in onze gemeente?

Met hartelijke groet, mogen wij van u te horen?

Stichting Leven met de Aarde
secretaris, Lies Visscher-Endeveld