Tafel van 12: brief van 12 december 2017

Geachte mensen, werkzaam voor de gemeente, leden van het College, Raadsleden, (leden van) politieke partijen,

Vorige maand, 11 november, hebben wij u een brief gezonden over de urgentie biodiversiteit te bewaren en te versterken.

Een groot aantal gemeenten heeft gereageerd en contact met ons gekregen. Zij, wellicht ook u, laten weten welke maatregelen zijn getroffen in de gemeente. De indruk ontstaat dat het best goed gaat met het bewaren en versterken van de biodiversiteit.

Er zijn heel veel mooie initiatieven en samenwerkingsverbanden, provincies en gemeenten die projecten ondersteunen met subsidie.

Nog dagelijks ontvangen we berichten uit één van de 388 gemeenten die ons land rijk is.

Wij danken u heel hartelijk voor het extra werk dat daarmee was en is gemoeid, en zullen verder gaan met het ontvangen van reacties. Wij hopen dat de brief van 11 november, u inspireert om met urgentie nog meer stappen te zetten.

Nu u bezig bent met de partijprogramma's voor de verkiezingen in maart 2018 is het zinvol dat kennis wordt gedeeld, meer samenwerking ontstaat. Door burgers meer te betrekken en te faciliteren kunnen eenvoudige veranderingen doorgevoerd worden die ons in staat stellen meerdere doelen tegelijk te verwezenlijken.

De stelling die o.i. het meest past bij thema's als klimaatverandering, energietransitie, circulaire economie, korte voedselketens, biodiversiteit, samenhang in de gemeenschap. Is een stelling die wij uit Nijmegen ontvingen.

"Denken en handelen vanuit vermeende dichotomie stad-ommeland is niet productief. Stad en ommeland hangen nauw samen, ecologisch, economisch, sociaal en qua biodiversiteit en biomassaliteit (omgaan met biomassa)."

Wij vragen u beleefd deze stelling te betrekken bij uw politieke programma's en in toekomstplannen mee te nemen. Wat kunt u, eventueel met buurgemeenten, doen om de relatie stad- ommeland, dorp - ommeland te verbeteren indachtig de genoemde thema's? De krimp en veroudering die zich voordoet in vele plattelandsgemeenten zou kunnen worden voorkomen als de leefbaarheid blijft gehandhaafd door een sterkere relatie stad-ommeland. Bijvoorbeeld door een lokaal geldsysteem op te zetten o.a. voor lokaal voedsel. Een voorbeeld kan zijn het initiatief in Wageningen, gepresenteerd als Eurijn, zie Circuit Nederland Community of de United Economy, bij u in de buurt is wellicht een eigen initiatief.

Veel ontwerpen voor groenstructuren wijzen op het belang van zgn. "groene vingers". Een stad of dorp, waarbinnen het groen van het ommeland verbonden is met het groen van de stad, waar ook economische activiteit is, die versterkend is voor ecologie, en sociologie.

Onze partner voor een gezond leefmilieu (PGL) heeft op 24 november jl. een contractmiddag georganiseerd over "Groen, nodig voor een gezonde stad". Deze middag zijn aanbevelingen geformuleerd voor de gemeenten om een gezonde groene omgeving te realiseren. Ook deze aanbevelingen zijn van belang voor uw programma's en het raadswerk. Mocht u belangstelling hebben, dan horen wij dat graag.

Met hartelijke groet wensen wij u een goed kerstfeest en een natuurverbonden 2018!

Namens bestuur Stichting Leven met de Aarde,
Lies Visscher-Endeveld