Open brief aan Frank Straver

Geachte heer Straver,

Mag ik u een paar kritische vragen stellen n.a.v. uw artikel dd.30.12.2017?

Ik heb steeds de indruk dat alles veel te mooi wordt voorgesteld om waar te zijn. Eerst een vraag over schade aan de natuur. Wat voor schade leveren al die windmolen velden in de Noordzee aan de natuur, fysiek maar ook indirect door de voortplanting van geluidsgolven en andere golffrequenties in het water veroorzaakt door de turbines. Over ruimtelijke kwaliteit zullen we het maar niet hebben. Voorts de begeleidende foto van het zonnepanelen park op Ameland. Welke natuur en landbouwschade levert dat op? (NB. de landbouw werkt met de natuur) Lees ik het goed dat er factor tien verschil zit in uw tekst en de grafiek over productie van duurzame energie? Kunt mij aangeven op welke gegevens u zich baseert, dat NL een aanzienlijke achterstand heeft met zonnepanelen en windmolens. Ik hoor dit soort stellingen zonder onderbouwing wel vaker uit de hoek van de milieubeweging.

Ik doe u de lezing van de vooraanstaande natuurkundige Cees Le Pair toekomen met veelzijdige informatie over dit onderwerp met bijzondere aandacht voor dia 4 met tekst over de cijfers van het energieverbruik in NL. Een aantal cijfers lopen redelijk parallel. De 10% in de kop van uw artikel lijkt mij erg veel. Heeft men die 10% opgewekte energie ook kunnen gebruiken? Er is nog altijd geen mogelijkheid tot grootschalige tijdelijke opslag van de opgewekte wind- en zonne energie. Dat betekent dat de centrale, die op fossiele brandstof werken, hoe spijtig dan ook grotendeels op hetzelfde niveau moeten blijven werken en dat er dus zo heel veel dubbel wordt geproduceerd, omdat je met de wisselvalligheid van “duurzame energie” nog geen echt alternatief hebt. Eerst de grootschalige opslag. Dan kan dubbelproductie voor een belangrijk deel worden voorkomen. Daarom lijkt mij uw vergelijking met 30% van een moderne kolencentrale onjuist. Bovendien staat er niet bij wat voor productie zo’n moderne Kolencentrale heeft. waar wordt aan gerefereerd?

Ik sluit met de andere wezenlijke vraag. We zoeken de oplossing altijd buiten onszelf. Het mag ons niet raken. De energievraag blijft sterk toenemen, omdat de mens met allerlei ontwikkelingen steeds meer stroom gaan verbruiken. Vooral het energieverbruik door het gepropageerde ongebreidelde computergebruik baart grote zorg. Kijk maar eens naar het verbruik van de bitcoin netwerken. Waar zijn wij mee bezig. Waarom moeten we de gehele dag online zijn? Waarom al die electrische huishoudelijke apparaten? Waarom al die onnodige verderfelijke spotgoedkope vliegtuigvakanties naar “verweggiestan”? Ik heb geen behoefte aan volstrekt onnodige natuurvernieling t.b.v. een “duurzame energie” hype, die geen soelaas kan bieden. Het is helaas politiek correct, omdat veel industrieën er geld aan verdienen en het echte probleem niet wordt benoemd. Moeten we ons zelf niet eerst inbinden? Zou de redactie duurzamheid & natuur daar niet haar speerpunt van moeten maken? Rentmeesterschap.

met vriendelijke groet,
ir W.B.P.M. Lases,/p>