Tafel van 12: brief van 3 januari 2018

Beste mensen, geachte lezers,

Vorig jaar zijn we, deskundigen, belangstellenden voor geologie, met Stichting Leven met de Aarde, actief geweest om de ontstaansgeschiedenis van het (Oude) IJsselstreekgebied, van Zevenaar tot Doesburg/Dieren in kaart te brengen. We willen het in vrede leven van mensen in dit gebied koppelen aan de gemeenschap van de Verenigde Naties (UNESCO).

Twee excursies, een lezing van Emile Ten Broeke op 19 oktober in de Glazeren kast te Etten.

Kennis over en besef van de ontstaansgeschiedenis van de aarde en het ontstaan van diversiteit, geeft een basis voor het respectvol omgaan met de aarde in haar diversiteit.

Wij hopen dan ook dat er een gemeenschappelijke wens is om als mensheid werkelijk te Leven met de Aarde, daarbij de aarde te zien als levend wezen, dat verzorgd en gekoesterd moet worden, groeit.

Op 16 januari geeft Emile ten Broeke opnieuw een lezing over de geologie van Liemers/Oude IJsselstreek. Dit maal in hotel Ruimzicht te Zeddam. Aanvang 20.00 u. Zaal open 19.30 u. De avond wordt georganiseerd door het IVN.

Het nieuwe jaar is juist begonnen en namens Leven met de Aarde wens ik jullie allen een heel goed 2018, waarin doelen die we onszelf stellen in samenwerking kunnen worden bereikt. We vergeten het wel eens, maar ook Nederland heeft zich gecommitteerd de MDG (SDG's) te bereiken voor 2030. In onze plaatselijke gemeenten moet dat allemaal waargemaakt worden op een democratische wijze. Democratie is meer dan de wil van de meerderheid.

Leven met de Aarde heeft in Augustus vorig jaar de "Tafel van 12" beschikbaar. Ieder kan daaraan deelnemen. Het gaat om het delen van kennis voor algemeen belang, of - anders gezegd - een samen leven waarbij niets wordt geschaad, maar altijd binnen de veerkracht van het ecosysteem wordt gehandeld. Kate Raworth heeft daartoe het Donut model van de economie bedacht, omdat oneindige groei van deelgebieden onmogelijk is. In de bijlage een samenvatting van het eerste hoofdstuk van haar boek.

Mensen die deelnemen aan de tafel van 12 nemen op zich om met alle partijen in de gemeente waar men woont te willen communiceren op belangrijke thema's. Deze thema's hebben te maken met de Millenium Development Goals/ Sustainable development Goals. Daar horen energie, water, gezondheid, onderwijs, herstel van de aarde, gelijkwaardig rechtvaardig belonen, biodiversiteit en klimaat, maar ook gendergelijkwaardigheid bij. De periode waarin politieke partijen hun verkiezingsprogramma's maken is daartoe een uitgelezen moment om te starten. De verkiezingen zijn op 21 maart 2018, dus waarom nu niet gestart? Zie 17 goals to transform our world