Open brief aan Minister Schouten


Geachte mevrouw Schouten,

Om maar met de deur in huis te vallen: graag willen wij u dringend spreken over de door u aangekondigde bossenstrategie. Het is o.i. hard nodig dat u ook het geluid van ons burgers, ook belanghebbenden, hoort om tot een goed afgewogen bossenstrategie te komen.

Burgerinitiatieven zijn uw ogen en oren, als zeer frequente bosbezoekers weten wij wat er werkelijk in bossen gebeurt. En wij maken ons daar grote zorgen over. Over de kaalkap; de achteruitgang van het aantal hectare bos in Nederland; de gevolgen daarvan voor de biodiversiteit; het klimaat èn, niet in de laatste plaats: de volksgezondheid.

Met het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming vertegenwoordigen wij het collectieve belang, dat ondergesneeuwd is geraakt bij de gevestigde bosbeheerders die vooral belang lijken te hebben bij houtproductie. Wij vertegenwoordigen hiermee tevens de opinie van vele tienduizenden bezorgde en betrokken burgers uit heel Nederland. Deze burgers hebben hun krachten gebundeld in rond de 50 lokale natuurorganisaties die tezamen dit Landelijk Netwerk vormen (zie voor de namen s.v.p. de link onderaan deze brief).

Met velen zijn wij tevens een petitie gestart: beternatuurbeleid.petities.nl (Inmiddels ruim 27.000 ondertekenaars). Bovendien worden wij, zoals de afgelopen maanden veelvuldig in de media is gebleken, ondersteund door wetenschappers en deskundigen.

Bij `s lands grootste bosbeheerder Staatsbosbeheer kregen wij tot nu toe geen poot aan de grond. Om aan hun (als overheidsorganisatie) maatschappelijke verplichting rond inspraak te voldoen, is Staatsbosbeheer met een aantal van de deelnemers aan het Netwerk soms formeel het gesprek aan gegaan.Toch zien wij echter, ondanks de door hen gedane beloftes, geen verbeteringen in het beleid rond boskap van deze organisatie.

In augustus zonden wij u reeds onze reactie op de punten in uw Kamerbrief Bossenstrategie: reactie op de kamerbrief van de minister.

In deze Kamerbrief stelt u op pagina 1 dat u, bij het maken van een bossenstrategie, graag wilt samenwerken met alle relevante partners; tot die categorie van belanghebbenden behoren ook wij als Landelijk Netwerk! Daarom, vanwege het grote belang voor de biodiversiteit, het klimaat en de gezondheid van mensen willen wij graag met u om de tafel om het burgerperspectief voor de nieuwe bosstrategie aan u kenbaar te maken.

Met hoogachting,

Bomenstichting Achterhoek, Marjan Houpt
Stichting De Woudreus, Mieke Vodegel, (juriste N2000).
Stichting ter Behoud van het Schoorlse-en Noord-Kennemerduingebied, Joke Volkers landelijk netwerk bossen
12 december 2019.