Reactie op Kamerbrief m.b.t. de Bossenstrategie

Geachte mevrouw Schouten,

N.a.v. uw Kamerbrief m.b.t. de Bossenstrategie hebben ondergetekenden in augustus een reactie hierop aan u verzonden, mede namens het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming. Er is nl. sprake van een aantal onjuistheden in deze Kamerbrief, die o.i. dringend belicht dienen te worden.

Wij hebben tot op heden geen reactie op onze brief van u mogen ontvangen. Pas onlangs ontvingen wij een reactie van de Vaste Kamercommissie LNV, met de mededeling : “Het is een individuele afweging van de Kamerleden om al dan niet de door u aangekaarte problematiek ter sprake te brengen”. Vandaar nu alsnog onze bijgaande Open Brief aan u. In uw Kamerbrief stelt u nl. op pagina 1 dat u, bij het maken van een bossenstrategie, graag wilt samenwerken met alle relevante partners.

Als Landelijk Netwerk achten wij onszelf ook tot deze categorie van belanghebbenden te behoren en wij willen heel graag genoemde onjuistheden toelichten, zodat ook deze o.i. belangrijke informatie zal worden betrokken bij het maken van het nieuwe Bossenbeleid, dat zo belangrijk is voor de toekomst van ons allemaal!

Wij hopen van harte van u te horen!

Met hoogachting,
Mede namens het Landelijk Netwerk Bossen- en Bomenbescherming,

Bomenstichting Achterhoek, Marjan Houpt
Stichting De Woudreus, Mieke Vodegel (juriste N2000)
Stichting ter Behoud van het Schoorlse en Kennemer Duingebied, Joke Volkers