Rechtvaardigheid of handelsbelang?

Carol Schyns heeft een brief gestuurd naar de politieke partien CDA, SGP en Christen Unie in de Tweede kamer, waarom zij tegen de motie van Femke Merel van Kooten Arissen gestemd hadden. het verzoek aan de regering om uit te spreken dat mensenrechten in principe altijd prevaleren boven handelsverdragen
Zij heeft daar tot nu toe alleen van het CDA een reactie op gehad. Ze vroegen om welke motie dit ging.
Hier volgt haar antwoord aan het CDA. Precies zoals Carol het gestuurd heeft.

De motie het verzoek aan de regering om uit te spreken dat mensenrechten in principe altijd prevaleren boven handelsverdragen Femke Merel van Kooten Arissen werd op 4 februari door Femke Merel van Kooten Arissen ingediend. Bij het dertig-ledendebat over politieke heropvoedingskampen in de Chinese provincie Xinjiang.

Dat laatste heb ik (Carol) even op moeten zoeken.
Maar dat maakt eerlijk gezegd geen fluit uit.
Onrechtvaardig is onrechtvaardig.
Ook al hebben jullie de wet aan jullie kant, als die wet niet overeenkomt met Gods wetten, is het onrechtvaardig.

God zal je dat altijd laten merken.
In dit geval laat God alles duidelijk merken via Corona.
En eerder al via de klimaatverandering.

Dat jullie niet geloven dat het van God komt maakt geen verschil.
Wat wel uitmaakt is hoe je verder handelt.

Nederland is een van de landen die hier het voortouw in zullen moeten nemen.
Want wij hebben dit systeem op gang gebracht.
Onze geschiedenis is geen schoonheidsplaatje.
En we hebben nog geen schone lei gemaakt.

De huidige systemen zijn gebaseerd op verkapte slavernij in Gods ogen.
Het is niet voor niks dat in Antwerpen rellen uitbreken in de arme wijken.
En dat in Italië de maffia zieltjes van arme mensen aan het winnen is door voedsel uit te delen. En geld te lenen!
Maffiose praktijken!
Jullie zijn de workers of lawlessness!

Ik heb eerst met Pasen de film Het Evangelie van Mattheüs van Pasolini moeten kijken, eer ik deze brief zo direct durfde schrijven.
Voor mij is Jezus heel erg lief. In deze film zag ik dat hij ook heel direct was.

Als je denkt jezelf te bevoordelen gaat dat niet in je voordeel werken en zeker niet eeuwig.
Zo is Gods wet nu eenmaal.
De beste weg is rechtvaardigheid voor allen.

Als je gewoon op de oude weg doorgaat en niets verandert, zal er ook niets veranderen aan de golven van rampspoed die nu over de wereld dalen.
Die zijn een natuurlijk gevolg van ons handelen.

Als je inziet waar je fout geweest bent en dat herstelt, zal het de goede kant op gaan.
En meer dan dat, want God is goed en wil een goed leven voor iedereen.

Ik zie in de Corona crisis heel duidelijk Gods liefdevol leidende hand.
Vrijwel alles, wat in Gods ogen moet stoppen, is nu gestopt.
De wereld draait nu veel meer zoals hij zou moeten draaien.
Het enige dat, ook in Gods ogen, gemist wordt, zijn de sociale contacten en het buiten, in de natuur, zijn.
Het is ook duidelijk dat er een tekort is aan natuur.

U denkt dat natuur en landbouw, en industrie en cultuur gescheiden zijn. U wilt meer natuur creëren, maar wij zijn natuur, en die natuur mag niet beschadigd zijn. Natuur is niet maakbaar, het gaat "vanzelf", door de Goddelijke genadekrachten.. Wij bepalen door onze levenswijze de condities en daarbij hoort een bepaalde natuur. Wij bederven die condities, zodat natuur niet meer floreert. Als wij gif gebruiken, als wij te veel verbranden en zo meer, beschadigen we de natuur en daarbij onszelf. Het kan anders: alles wat wij doen moet op een manier waarbij wij niets schaden, in dienstbaarheid aan elkaar. Wij bestaan bij de gratie van elkaar. De wetten van de natuur, zijn dan ook Gods wetten.

Hoe wij dingen denken en doen... het zal hervormd moeten worden. We hebben een Erfgoed nieuwe stijl nodig. Daarbij is de vraag: Hoe willen wij leven in het landschap?. Dat betekent dat macht niet meer bestaat, maar dat vanuit echte liefde en gezag wordt gehandeld. "Who the hell do we think we are", zei Matthijs Schouten, toen hij het had over onze houding t.o.v. wat is. Een hulp kan zijn de filosofie van Arne Naess. U zult concluderen dat natuur opgenomen moet worden als mensen, in de grondwet, en in andere wetten.

Ook de klimaatdoelstellingen zijn nu, in corona leven, op de juiste manier, gehaald.
De manier waarop men dacht die te halen, zou niet werken.
Het zou de oorzaak van de crisis niet weghalen.

Ik vraag me af of de mensen terug willen naar voorheen: de tijd waarin productie en consumptie onze levens bepaalden, als voedsel voor een almaar groeiende en al meer verslindende economie.

Het is nu aan de Nederlandse regering om alles in goede banen te leiden.
Het is aan ons om nu het juiste voortouw te nemen.

Hartelijke groeten,
Carol Schyns