Brief aan Bas de Gaay Fortman

Geachte heer de Gaayfortman, professor, Uw idee om de grondwet meer bekendheid te geven en meer burgerschap in bewustzijn te genereren door een speciale gedenkdag in het leven te roepen, 3 november, is interessant. Vier dagen ervoor is het hervormingsdag.

Veel van wat in dit basisdocument Grondwet staat wordt niet wettelijk "gedekt", gepraktiseerd. Ook ontbreken zaken in de grondwet, die er wel in blijken te moeten. Ik denk dan aan de principes van Buen vivir. Ik denk dan aan rechten voor natuur en landschap. Ik denk aan autonomie, een vorm van zelfbeschikking, die ver te zoeken is in ons construct met controle en sancties. Neem bijvoorbeeld het recht op bestaan en schoon milieu en gezondheid. Daarbij hoort toch een onvoorwaardelijk basisinkomen voor ieder? Voor ieder gelijk ook! Daarmee wordt aan een groot deel van onze grondwet voldaan, en wordt het makkelijker dat gezonde milieu te bereiken en te houden, omdat mensen nee kunnen zeggen tegen "Foute" baantjes, gebaseerd op laag menselijke eigenschappen, in de reclame-verleid-economie. Dit terwijl velen dagelijks bidden "leidt ons niet in verzoeking". Ik denk aan het recht op leren en kennis, maar ook het recht op toepassen ervan - mits het niets schaadt". Onze wetenschap wordt nu geleid door de geldschieters, en in wezen isdaardoor geen vrije wetenschap en kennisgarng mogelijk. Dit probleem kan worden opgelost door het onvoorwaardelijk basisikomen, waarbij tevens creativiteit meer vrijelijk kans krijgt, binnen gemeenschappelijke criteria voor zorgvuldig handelen/werken. We zouden er vooral af moeten blijven van de geologie en de natuur. Dit is een groot principe voor duurzaamheid.

Ziet u kans een combinatie te maken, waarbij duidelijk wordt dat wij zelf die wet kunnen leven, gebaseerd op heel oude wetten om goed te leven: de tien woorden. ( en ook uit andere culturen)

Verder zou ik graag zien dat mensen leren dat ze niet moeten denken meer of beter te zijn dan anderen, maar dat het woord "want hij is als gij" heel centraal geleerd en beseft kan worden, en van daaruit de sociale saamhorigheid voor een ieder vorm kan worden gegeven. Een oefening van eenheid in verscheidenheid. Een basis voor goede communicatie met alle landen, rond dat wat de natuur van ons "eist". Een inpassen in die natuur, in plaats van een beheersen en naar onze hand zetten. Want ook hierbij geldt "we weten niet wat we doen". Uw artikel kreeg ik via de heer Boehmer. Hij pleit voor een einde aan staatsgeheimen en de daarbij horende stuisvogelpolitiek en dubbele agenda's (waarvan de ene niet wordt gezien door anderen). Uw artikel beschouwt hij als voer voor zijn Kurhausproject.

Hopelijk kan dat, zo'n combinatie. Ik stuur u ons initiatief over het éne feest voor iedereen: spiegelfeest, een poging van een kleine stichting, Leven met de Aarde.

Hartelijke groeten
Lies Visscher
secretaris St Leven met de Aarde