Zonnepanelen - Reusachtige lichtcorona over de hele gemeente met als centrum het kwetsbare natuurgebied de Paasberg

Beste natuurvrienden,

In onze eikenrijke gemeente wordt veel gesproken over de processierups. Het verlies van biodiversiteit onder de bomen speelt bij deze "invasie" een grote rol. Er zijn niet alleen meer koolmezen, vleermuizen, aaltjes, wespen nodig, maar vooral is er een nieuw beleid nodig dat biodiversiteit bevordert.

In ons voormalig mooi landschappelijk gelegen dorp wordt ook veel gesproken over de aanleg van zonnepanelen-"parken". Menselijk handelen zoals het grootschalig gebruik van round-up en het grootschalige positioneren van zonnepanelen op landbouwgrond veroorzaken rechtsstreeks en indirect een doods, saai landschap. Al dat reflecterend glas van zonnepanelen bewerkt het tegengestelde van dat wat zo nodig blijkt te zijn: een goede humusvorming, een bloemrijke vegetatie, vogelgezang ofwel biodiversiteit.

Kunstmatige lichtbundels zoals hemelschijners gebruiken veel stroom, bevorderen daarmee de aanleg van zonnepanelen, het verlies van natuurwaarden. Bovendien verstoren ze het dag/nacht ritme van de levende natuur. Vleermuis, uil, div. insecten en ook de bomen hebben nachtdonker nodig. Zie de bijlage. Kwetsbare diersoorten (vleermuis, uil, div. insecten etc) krijgen het door lichtverontreining, strooilicht en het verstoren van het natuurlijke dag/nacht ritme en van het natuurlijke zomer/winterritme nog moeilijker.

De meeste mensen zijn ´s avonds binnen, vooral deze winter. Hoe weinig minuten zullen alle mensen uit de gemeente die lichtbundels, het zog. Oosterlicht dat van Kersttijd tot Kersttijd expandeert, waanemen? Staat anno 2020 zo veel lichtverontreiniging / lichtkunst in verhouding tot alle milieuschade die ze bewerkstelligt?

Deze Kerstperiode wordt het natuurgebied de Paasberg tot centrum van een reusachtige lichtcorona over de hele gemeente. Dit door een initiatief van reclame-zoekende commerciele bedrijven. Door hun actie overbluffen ze de nachtelijke lichtcorona om de reusachtige lichtkas Almende-Laudis. Om en in eiken leven veel en veel meer insecten dan op ander bomen. Alleen al daarom is het juist voor het kwetsbare voormalige natuurgebied de Paasberg van belang dat de eiken ´s nachts niet verlicht worden.

Veel van onze natuurvrienden spannen zich enorm in om het plan van een "zonneveld" bij het Havesbos niet door te laten gaan. Wat er alles genegeerd werd: de hoge archeologische waarde, de natuurwaarden, de zienswijzen van de direct betrokkenen. De huidige wetten zijn niet opgewassen tegen menig nieuwe plan. Wat rechtmatig mag, gebeurt puur om commerciele redenen toch, ook al ervaren velen het als onrechtvaardig en buiten proporties. De huidige wetten beschermen het natuurlijke leven onvoldoende.

Beste Hans, als je het mij zou vragen: enkel en alleen een "stil licht vuurwerk in de nieuwsjaarsnacht" lijkt me een goed compromis. Vooral als het kwetsbare natuurgebied Paasberggebied niet tot het middelpunt van de extra, loodrecht omhoog schijnde hemelbelichter gaat worden. Geef als hemelbeschiijner met je actie extra aandacht aan de kale, doodgespoten round-up velden. Veel reclame voor een minder vergiftigde leefomgeving krijg je met je licht vuurwerkshow gratis erbij.

Met vriendelijke groeten,
Liesbeth Bisterbosch

Rapportage ecologisch onderzoek Laan van Schuylenburch 8 te Silvolde