Bouwplannen Slingeland en Raad van State

Geachte dames en heren, beste mensen,

Afgelopen juni hadden we enkele keren contact met dr Brenninkmeijer.

Onze stichting Behoud Kemnade en Waalse Water is, om uiteenlopende redenen, tegen de keus van de A18-locatie voor eventuele nieuwbouw van het Slingeland. Daarbij zijn beperking van stikstofuitstoot (bouw bij station vraagt 16% minder autoverkeer dan bouw aan A18), bereikbaarheid station (56 % van het ziekenhuisgerelateerde autoverkeer komt, zelfs bij bouw aan A18, uit de stad Doetinchem, dus station ligt veel centraler dan A18-locatie) en kansen voor stimuleren van biodiversiteit de kern.

Omdat het project in een nieuwe fase is beland, willen wij u oproepen uw betrokkenheid te gebruiken om tot een verstandige keus te komen, mochten ziekenhuis en gemeente Doetinchem aan de locatie vast houden, waar het op lijkt.

Echter, de aanvraag omgevingsvergunning van medio oktober 2020 laat zien dat het nieuwbouwplan verkleind is naar 41.600 m2, terwijl het bestaande ziekenhuis al 41.0002 bvo heeft. Dat betekent dat het claimen van een zo grote ruimte in het buitengebied, terwijl er in de stad, bijv. bij het station, zonder grote problemen een even groot oppervlak beschikbaar is of komt, niet verantwoord is vanuit een goed RO-beleid, waarvan de ladder voor duurzame verstedelijking de regels aangeeft.

Bijgaand ter info onze laatste brief aan de raad van State. Als u vragen over de situatie of over onze beweegredenen hebt, zijn wij heel graag bereid die met u te bespreken.

Hartelijke groet,
Namens de Stichting Behoud Kemnade en Waalse Water
Bart Visscher

brief aan Raad van State