In memoriam ir. Johannes Nicolaas Paulus (Hans) Haarsma (1940-2017)

Op 10 februari bereikte ons het droeve bericht dat 8 februari 2017 Hans Haarsma in Den Haag is overleden.

Hans was supporter van Stichting Leven met de Aarde. Hij was bij de viering het 10-jarig bestaan van de Stichting in Etten aanwezig en dacht actief mee bij het opstellen van duurzaamheidsresoluties voor het CDA. Hij diende mede de resoluties "Duurzame Landbouw" en "Ontpolderen is onveilig" in.

Wij van Leven met de Aarde ontmoetten Hans ook bij het KIVI (Koninklijk Instituut van Ingenieurs) waarvan Hans twaalf jaar voorzitter was.

Hans zette zich in voor het toepassen van kennis. Hij wist veel en stond open voor wat anderen wisten en wilden communiceren. In de kindertijd van het CDA-duurzaamheidsberaad was Hans erbij en ook de Groene Bilderbergconferentie kon op zijn bijdrage rekenen. Wij denken in dankbaarheid terug aan Hans.

Tijdens de viering van de verrijzenis bij de uitvaart op 15 februari 2017 in de kerk van St. Jacobus de Meerdere in Den Haag werd gelezen uit Prediker 3 en uit de tweede brief van Paulus aan Timoteüs, waar het gaat over het heengaan en het volbrengen van een goede wedloop en een krans van de gerechtigheid. Het evangelie uit Johannes 14 vers 1-6 over het huis van de vader waarin vele woningen zijn hoorden we.

Tijdens de condoleance in Diligentia maakten we kennis met de kinderen en Fatima, de hulp van de familie.