Petitie voor Voedselsoevereiniteit en Klimaatrechtvaardigheid

Beste mensen,

Zoals jullie misschien nog weten hebben jullie of jullie organisatie de Petitie voor Voedselsoevereiniteit en Klimaatrechtvaardigheid ondersteund in 2011. Ik hoop dat ik de goede emailadressen heb kunnen terugvinden. Anders graag bericht.

Terugblik

Rond deze petitie hebben we destijds actie gevoerd op Wereldvoedseldag 16 oktober en van 1 november t/m 13 december. Tijdens deze periode werd samen met andere activisten die bijvoorbeeld gedurende één of meerdere dagen vastten, aandacht gevraagd voor deze petitie bij o.a. de Tweede Kamer en de relevante ministers. We kwamen wekelijks samen op het Plein voor de Tweede Kamer. Ook werd de werkgroep Voedselrechtvaardigheid opgericht, zie: https://www.facebook.com/voedselrechtvaardigheid Hier vinden jullie ook een overzicht van de campagneactiviteiten gedurende de afgelopen 10 jaar.

Lees meer...

Persbericht - Geactualiseerde Petitie voor Voedselsoevereiniteit en Klimaatrechtvaardigheid, kritische analyse COP26, en rol van de media

Afgelopen week stuurde Werkgroep Voedselrechtvaardigheid bijgaande petitie en begeleidende brief naar minister-president Rutte, de minister en staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat, de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en tevens aan de Tweede Kamercommissies binnen deze beleidsterreinen. Dat deden we met het oog op de nu gaande klimaattop COP26 in Glasgow, de WTO ministeriële top van 29 november t/m 3 december in Genève en de huidige hervorming van Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB). In de petitie wordt...

Lees meer...