Europese verkiezingen belangrijker dan ooit

Kwart Europese hommelsoorten bedreigd

Met nadruk geven wij u de resultaten door van de onderzoeken gedaan door Sijas Akkerman van Natuur & Milieu, een lidorgaisatie van IUCN.

Het achteruit gaan van biodiversiteit moest sinds 2010 stoppen. Daartoe heeft ook Nederland verdragen ondertekend. Esther de Lange vroeg het ons: welk Europa willen wij?

Even hardop denken

Wij willen een Europa, waar de intensieve veehouderij wordt afgeschaft en een boer voldoende krijgt voor zijn product. Alleen zo kan hij verantwoord omgaan met de aarde en werken op een manier die hij goed vindt, in autonomie. Zo, dat die aarde overal optimaal watervasthoudend wordt, met levende aarde. Zo, dat de natuur ervoor kan zorgen dat de juiste voeding in de goede hoeveelheid op je juiste plaats is.

Bombus cullumanus (Pierre Rasmont)
Bombus cullumanus (foto: Pierre Rasmont)

Bombus fragrans (foto: Goran Holmstrom)
Bombus fragrans (foto: Goran Holmstrom)

Bombus hyperboreus (Goran Holmstrom)
Bombus hyperboreus (foto: Goran Holmstrom)

Deze aanbeveling zal worden opgenomen in de Integrale visie op duurzame KERN- landbouw. Een aanbeveling voor alle landen in Eruopa, tevens tegen armoede en voor klimaatharmonisatie

KERN-landbouw staat voor Klimaatharmoniserend, Energieneutraal, Regionaalverankerd, en Natuurverbonden. Bij dit alles staat gezondheid centraal. Een schone taak voor de toekomstige EU-parlementariërs uit Nederland om vanuit Europa Nederland in de top vijf te krijgen van schoonste landen, met de minste ziektenlast veroorzaakt door milieufactoren en bij de eerste vijf in het versterken van biodiversiteit.

http://www.iucn.nl/?14612/Kwart-Europese-hommelsoorten-bedreigd

 • Een nieuw onderzoek wijst uit dat 24% van de Europese hommelsoorten met uitsterven wordt bedreigd.
 • Het blijkt verder dat 46% van de hommelsoorten in Europa achteruit gaat.
 • Bij 29% van de soorten is de populatie stabiel en bij 13% groeien de aantallen.
 • Hommels, als bestuivers van groot belang voor de voedselvoorziening, hebben vooral te lijden onder de gevolgen van klimaatverandering en intensieve landbouw.
 • Experts onderzochten de status van alle 68 hommelsoorten die in Europa voorkomen.
 • De studie is onderdeel van het project Status and Trends of European Pollinators (STEP) en de Europese Rode Lijst van bestuivers, beiden gefinancierd door de Europese Commissie.
 • Hommels en bijen spelen een belangrijke rol in de voedselproductie.
 • Zij zorgen voor de bestuiving van gewassen zoals tomaten, paprika’s en allerlei andere soorten groenten en fruit.
 • Drie van de vijf belangrijkste bestuivende insectensoorten van Europese landbouwgewassen zijn hommelsoorten.
 • De totale bijdrage van bestuivers aan de Europese voedselproductie wordt geschat op zo’n 22 miljard euro.
 • "Juist in Nederland is de situatie voor bijen en hommels extra zorgelijk", aldus Sijas Akkerman van Natuur & Milieu, een van de lidorganisaties van IUCN.
 • “Dat komt door onze zeer intensieve landbouw, met het hoogste bestrijdingsmiddelengebruik per hectare in Europa.
 • Een verbod op voor bijen schadelijke bestrijdingsmiddelen in de landbouwgebieden is nodig.
 • Op biologische landbouwbedrijven is de biodiversiteit bijvoorbeeld gemiddeld 30% hoger.
 • Ook moeten we het toezicht op het gebruik van bestrijdingsmiddelen beter handhaven.
 • De Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA) constateert bij 1 op 5 controles dat telers zich niet aan de regels houden.
 • En tot slot kunnen we bloemrijke akkerranden, bermen en kruidenrijke weilanden aanleggen om er voor te zorgen dat hommels en bijen genoeg eten kunnen vinden."