Promotie drs. Dirk-Jan Verdonk

Al in de negentiende eeuw kwamen er steeds meer mensen die de vanzelfsprekende positie van het dier als consumptieartikel in onze maatschappij betwistten. In zijn proefschrift Het dierloze gerecht beschrijft Dirk-Jan Verdonk de controverse tussen vleeseters en vegetariërs vanaf 1880.

 


Geschiedenis van vegetarisme onthult crisis in mens-dierrelatie

 
Wat | promotie
Wanneer | 8 april 2009, 10.30 uur
Waar | Senaatszaal, Academiegebouw - Domplein 29, Utrecht
Titel proefschrift | Het dierloze gerecht. Een vegetarische geschiedenis van Nederland
Promotores | prof. dr. W.W. Mijnhardt
 
   
Al in de negentiende eeuw kwamen er steeds meer mensen die de vanzelfsprekende positie van het dier als consumptieartikel in onze maatschappij betwistten. In zijn proefschrift Het dierloze gerecht beschrijft Dirk-Jan Verdonk de controverse tussen vleeseters en vegetariërs vanaf 1880.

Voedsel is het belangrijkste bestanddeel van de relatie van mensen met andere dieren: we eten ze op en claimen hun leefgebied – voor een groot deel om er veevoer op te telen. Toch wordt deze gang van zaken al vanaf het laatste kwart van de negentiende eeuw door vegetariërs betwist. In plaats van als ‘voedsel’ stelden zij dieren voor als ‘verwante wezens’. Tegen de heersende opvattingen in hebben zij de mogelijkheid gecreëerd van een vleesloos bestaan.
De toenemende spanningen tussen voor- en tegenstanders van de vleesconsumptie onthult, zeker sinds de opkomst van de bio-industrie, niets minder dan een fundamentele crisis over de positie van niet-menselijke dieren in een door mensen gedomineerde maatschappij.
Het dierloze gerecht. Een vegetarische geschiedenis van Nederland verschijnt bij Uitgeverij Boom (ISBN 978 90 850 6711 5).