Onvoorwaardelijk basisinkomen voor vrije, eerlijke geesten en zinvolle arbeid?

Onvoorwaardelijk Basisinkomen bespreken in de publieke ruimte, het idee verbinden met het dichten van de kloof tussen arm en rijk, het voorkomen van psychische problemen, het versterken van biodiversiteit en sociale samenhang, het afschaffen van onzinnig werk, het harmoniseren van het klimaat, het voorkomen van huiselijk geweld, het versterken van het verenigingsleven, het voorkomen van studieschuld, en andere schuld en zo meer. Doet u eens een gedachte experiment.. vrij van geest....

Afgelopen dinsdag 6 november 2017 kwam de denktank Basisinkomen van GroenLinks bij elkaar op het hoofdkantoor in Utrecht.

Alexander de Roo, voorzitter van de Vereniging voor een Onvoorwaardelijk Basisinkomen en prominent lid van GroenLinks liet zien hoe hij diverse scenario's heeft doorgerekend om te laten zien hoeveel miljarden nog te kort zijn bij het realiseren van een basisinkomen van 400 euro (zou je nu al zonder tekorten kunnen doen), oplopend tot een basisinkomen van 1200 euro. Wanneer de uitgaven die niet meer nodig zijn worden afgetrokken van de kosten, rest er nog een gat van zo'n 41 miljard. Een groot bedrag, maar het is overkomelijk. Bij de doorrekening zit niet berekend het voordeel door minder criminaliteit en diefstal, het voordeel door minder scheidingen en minder kinderen met een slechte start, door verdriet en verscheurdheid. Dat soort voordelen zijn ook moeilijk te berekenen, net als het opbloeien van verenigingsleven en cultuur en natuur. De voordelen voor de gezondheidszorg zijn doorberekend aan de hand van het Canadese onderzoek en leveren slecht 5 miljard op. Dit bedrag kan m.i. veel hoger uitpakken wanneer werkelijk mensen met minder stress door het leven gaan. De regering stelt voor een vlaktaks van 37%, maar hierdoor zal de stress niet verminderen. Alexander schreef er een artikel over. Lees hier zijn essay.

Tijdens het uitwisselen van gegevens kwamen veel ideeën naar boven, die vooral met goede communicatie te maken hebben. Elke doelgroep heeft zo zijn hoofdargument om over een onvoorwaardelijk basisinkomen na te willen denken.

We denken eraan om de diverse werkgroepen van GroenLinks een keer uit te nodigen met als thema "de nieuwe economie". Daarbij zou dan iedere geïnteresseerde welkom zijn.

Bram van Ojik, voormalig fractievoorzitter van Groen Links, heeft in de tijd dat de PPR nog bestond, in 1988, een stuk geschreven over het onvoorwaardelijk basisinkomen. De tekst kun je hier lezen.

Carin Hereijgers, voorzitter van de denktank heeft zich kandidaat gesteld voor het bestuur van GroenLinks. Ik heb erop aangedrongen vanwege de integraliteit en de win-win situaties die ontstaan het model van Kate Raworth te betrekken bij de argumentatie. Zij stelt de nieuwe economie voor als een donut en is een o oktober 2017 bij Buitenhof geweest. Kijk hier het interview in Buitenhof met Pieter Jan Hagens. Inmiddels heeft Lies aan Kate de doelstelling van Stichting Leven met de Aarde getuurd. Afwachten of dat effect heeft.

Eén van de plaatsen in Nederland waar met een basisinkomen geëxperimenteerd gaat worden, is Nijmegen. De gemeente en de universiteit werken samen. Daarover staat een artikel in de universiteitskrant. Lees het hier. Interessant is de scriptie "Domination in the Welfare State"van Sander Weijers van de Radboud Universiteit.

Wilt u meer weten over het fenomeen Basisinkomen, wordt dan lid van de Vereniging Basisinkomen

Wilt u ergens in het land, bijvoorbeeld in de Achterhoek een kerngroep oprichten, neem dan met ons contact op.