Bijeenkomst Basisinkomen d.d. 30 januari 2018

Beste deelnemers aan de bijeenkomst Basisinkomen en andere geïnteresseerden,

In het najaar van 2017 hebben leden en niet-leden zich over het thema Basisinkomen uitgesproken, meningen en gedachten gedeeld via Je Achterban en tijdens 17 bijeenkomsten die door het hele land zijn georganiseerd.

Wij hebben daarna geïnteresseerden gevraagd met ons in een slotbijeenkomst op 30 januari na te denken over de verdere stappen die we kunnen zetten in de discussie over het Basisinkomen. Tijdens deze bijeenkomst hebben we 42 zeer geïnteresseerde en betrokken leden en niet-leden mogen verwelkomen. Na een inleiding van Piet Fortuin, voorzitter van CNV Vakmensen, is de aanwezigen gevraagd in groepen na te denken over hoe we met elkaar een symposium op 2 november aanstaande over het thema Basisinkomen kunnen organiseren.

In de groepen is nagedacht over zaken als hoe krijgen we ervaringen aan boord, welke inspirator halen we binnen, hoe organiseer je een symposium en wie vragen we voor de paneldiscussie. Er is een plenaire terugkoppeling uit de groepen gegeven. Deze opbrengst vormt waardevolle input voor de organisatie van het symposium. CNV Vakmensen is een beweging van mensen en daarom willen we het symposium door leden en niet-leden laten organiseren. Uiteraard faciliteert CNV Vakmensen hierin.

De volgende aanwezigen hebben aangegeven betrokken te willen zijn bij de organisatie van het symposium:

 • Jeroen Baten
 • Adriaan Smeekes
 • Klaas Knot
 • Elly Wijma
 • Lies Visscher
 • Piet Plokker
 • Arie van den Berg
 • Sietse Bonnema
 • Alex de Kruijff
 • Joop Böhm
 • Huib van der Horst
 • Jan Dunnink
 • Martien Drost
 • Jos Nugteren

Deze werkgroep gaat aan de slag met de organisatie van het symposium. Wij zullen deze enthousiaste groep mensen apart benaderen om met hen afspraken te maken hoe we dit in gang gaan zetten.

Heb je tips, suggesties of wil je ook betrokken worden bij de organisatie, laat het ons weten.

In de bijlage vind je de presentatie die tijdens de bijeenkomst op 30 januari getoond is.

Met vriendelijke groet,
CNV Vakmensen