Wat de encycliek “Laudato Si” ook voor niet-katholieken interessant maakt

Paus Franciscus publiceerde in mei 2015 zijn encycliek Laudato Si, over de zorg voor het gemeenschappelijk huis. Ik woonde 30 oktober j.l. de studie-werkdag “Laudato Si’ bij in de drie Ranken te Apeldoorn en schafte de vertaling van deze encycliek aan, die gepubliceerd werd als Kerkelijke Documentatie 2015 / nummer 2 en besteld kan worden bij het bisdom Breda, Veemarktstraat 48, 4811 ZH Breda

Lees meer...