Alternatieve troonrede van Lies Visscher

Geachte leden van de Staten-Generaal,

De grootste opdracht in deze tijd is het tegengaan van klimaatverandering en verspilling.

Ons land heeft haar best gedaan om klimaatadaptatie te realiseren.. Veel geld is besteed aan versterking van kunstwerken, dijken en “Ruimte voor de Rivier”. Komend jaar wordt een begin gemaakt met het voorkomen van verdere klimaatverandering: “Niet de dijken omhoog, maar het water omlaag”. Daarbij is sterke internationale samenwerking nodig. De regering wil, met u, de aarde en het klimaat herstellen.

Er komt een integraal herbebossingsplan voor elk stroomgebied in Europa. Deze herbebossingsplannen bieden de mogelijkheid de landbouw te hervormen, door monocultuur te veranderen in permacultuur met o.a. voedselbossen.

De regering wil over 10 jaar volkomen olieonafhankelijk zijn. Volgens plan worden kunstmest en metabolismeverstorende stoffen uitgefaseerd. Dit is een absolute voorwaarde voor gezonde humus, herstel van vruchtbaarheid en het vasthouden van veel meer water. Alle mensen in plaatselijke gemeenschappen zullen bij deze planvorming en nieuwe cultuur worden betrokken, zodat werkloosheid verdwijnt.

Onvoorwaardelijk BasisinkomenDe term “werkloosheid “ wordt afgeschaft. Ieder ontvangt, naast zijn verdienste, een onvoorwaardelijk basisinkomen, waardoor alle mensen onbekommerd kunnen kiezen welk werk zij zinvol achten in de eigen omgeving, een omgeving die bijna al het nodige biedt. Tot nu toe gingen ontwikkelingen vaak ten koste van belangrijke waarden. Een basisinkomen is nodig om die onhoudbare slechte economische orde te doorbreken. De regering beseft dat deze aanpak een grote verandering vraagt bij ieder, zoals meer handen op het land, in plaats van steeds grotere tractoren.

Deze verandering brengt veel goeds o.a. voor gezondheid, omdat samen werken op het land vreugde brengt en gezondheidsschade door klimaatverandering, fijnstof en antibioticaresistentie veel minder optreedt. Dit betekent dat de industriële landbouw wordt afgeschaft. Plaatselijke ketens, op alle gebied, volledige transparant worden van bron tot verbruiker.

Om inzicht te krijgen in de mate waarin water vastgehouden en biodiversiteit bewaard wordt, komt er een permanente monitoring door KNMI, RIVM en Universiteiten. Resultaten zijn voor ieder altijd beschikbaar. Er ontstaat water-energieverantwoordelijkheid en een aanbod van gezond, divers voedsel.

Nederland neemt het initiatief te regelen dat alle bodemschatten gemeenschappelijk eigendom zijn, van alle aardbewoners.

Werk samen aan rechtvaardigheid in democratie!