Alternatieve troonrede van Carol Schyns

Geachte leden van de Staten-Generaal,

D.T. Suzuki, een Japanse Zen monnik, zei:

It was a big mistake to say that paradise was lost. Paradise was not lost. It is right here as we are now.

Hier heb ik veel over nagedacht en ben tot de conclusie gekomen dat het de waarheid is.

De natuur is overvloedig.
Kijk nu naar de oogst.
Kijk naar wat 1 zaadje opbrengt.
Zie de enorme rijkdom en variatie van de natuur!
De potentie is aanwezig om in een weelderige wereld te leven.
Dat dat nu niet zo is komt enkel en alleen door ons.
Wij richten ons op GELD (wat is dat nou?!), macht, status (rijkdom=status?!) en zijn bang zelf te weinig te hebben.
Ik heb altijd gezegd:

De duivel bestaat niet. Geld is de duivel.

Als je ziet wat het streven naar meer geld, het maken van winst, bezuinigingen teweeg hebben gebracht en als je dan ziet hoe het anders had gekund is het heel duidelijk.
Als wij ons op dat paradijs richten komt het er.
Het zal even duren omdat we er ver vanaf zijn geraakt maar de weg erheen is altijd mogelijk. Het vereist alleen een heel andere instelling:

De grote wens die volmaakte wereld te willen creëren. Met zijn allen!

De weg naar het paradijs is een weg van Liefde. Liefde en respect voor de natuur. Liefdevol zijn naar elkaar. Meer is niet nodig.
Maar die voor ons heel andere instelling is keihard nodig!

Laten we ons op dat Paradijs richten om te beginnen in Nederland!