Aanslag Charlie Hebdo, aanslag tegen de vrijheid! Welke vrijheid?

Sutton HooVrijheid van meningsuiting? Donderdag 8 januari 2015, Frankrijk in rep en roer, moskeeën bedreigd met aanslagen, Nederlandse media angstig voor de toekomst, aangewakkerd door het boek “Soumission” van Michel Houellebecq, die het beeld oproept van een volledig geïslamiseerd Frankrijk in 2022. Hij kijkt naar de haperende integratie van moslims, opkomst van het salafisme en de problemen in de banlieus (buitenwijken van de grote steden). Dat alles om persvrijheid, vrijheid van meningsuiting!

Net zo min als de doorsnee Nederlander bestaat, is er ook niet “de West-Europese mening”. Dus om welke mening, wiens mening gaat het hier? Onze media en politiek kenmerken zich door oneliners zoals: we moeten meer doen voor jongeren (werkloosheid), de gemeenten gaan passende zorg bieden (thuiszorg). Wilders zei: “De islam is een achterlijke godsdienst”. Hoort deze uitspraak in het rijtje ”mijn mening” of is het niet meer dan een oneliner? Hoe vormen we onze mening? Geen toekomst zonder verleden, vertellen historici ons wel eens. Van dat verleden moet je leren om het heden te begrijpen.

De VOC-mentaliteit bracht ons welvaart in de 17e eeuw, maar we legden onze cultuur wel op aan de bevolking van o.a. Indonesië. Met de Engelsen, Portugezen en Spanjaarden haalden we miljoenen negers uit Afrika en gebruikten of verkochten ze als slaven in een ander deel van de wereld. Dat was kenmerkend voor onze Christelijke cultuur. Pas rond 1850 werd de slavernij afgeschaft.

Groot-Brittannië was rond in India 1850 de baas. In dat veelkleurige land zorgde dat voor een zekere rust en orde, ook al profiteerden de Britten economisch van het werk van de armen. Pas toen in 1855 / 1856 tientallen zendelingen en hun gezinnen aan land kwamen en een Britse generaal een dom besluit nam en een aantal schutters een beledigende straf oplegde, volgde er een grote opstand en werden duizenden Britten en Indiërs vermoord. Veel Indiërs waren moslim. Ze voelden de komst van al die zendelingen, samen met de overheersing van de Britten, als grote bedreiging van hun cultuur en vrijheid van meningsuiting en een aantasting van hun persoonlijke mogelijkheden. Ook zagen ze de bezetters steeds meer profiteren van de goedkope delfstoffen en de waardevolle specerijen die welvaart in het westen brachten ten koste van de eigen bevolking.

Natuurlijk was het in de tijd van de kruistochten niet anders en nog steeds is het niet anders. Waar komt een stuk van onze welvaart vandaan? Wij voeren uit Zuid-Amerika lekker goedkoop enorme porties, vaak genetisch gemodificeerde/gemanipuleerde, maïs en soja in en “stelen” zo de zonnewarmte en fosfaten uit Brazilië en Argentinië en houden de slaven van nu arm. Alleen de landeigenaren en de nieuwe middenklasse in die landen profiteren mee.

Oxfam geeft aan dat Amerikaanse, Europese en Chinese investeerders al meer dan 150 miljoen hectare grond voor een habbekrats hebben opgekocht in centraal en noordelijk Afrika en zuid-oost Azië. Doel: vooral gewassen verbouwen die biobrandstof opleveren, zodat wij, westerse mensen, goedkoop auto kunnen blijven rijden. Of ook: om goedkoop mineralen te kunnen blijven winnen, ook al kan de plaatselijke bevolking niet meer vrij een groot gebied bejagen om aan hun kostje te komen of worden boeren gewoon van hun land gejaagd. In noordelijk Afrika en oostelijk Azië is de Islam een primaire godsdienst. Het “Christelijke” westen is voor al deze mensen een regelrechte bedreiging.

Vrijheid van meningsuiting.

Wilders zei: ″De Islam is een achterlijke godsdienst″. In het proces dat hem werd aangedaan werd hij vrijgesproken van het beledigen en krenken van een bevolkingsgroep. Ik zie het zo: religie bestaat niet, tenzij zij beleden wordt door mensen. Als je een godsdienst beledigt, dan beledig en kwets je mensen die die godsdienst aanhangen. Zo ook Wilders. Natuurlijk heeft hij toen, en veel vaker, Moslims beledigd en gekwetst. Heel triest dat de rechter – vertegenwoordiger van onze rechtstaat – hem toen niet tot de orde heeft geroepen. Ik hoop van harte dat de Nederlandse rechters nu niet bang worden consequenter met het recht om te gaan nu het OM een nieuw proces tegen Wilders voorbereidt.

Ik zou Wilders mee willen nemen naar Sutton Hoo (East Anglia) en hem laten zien hoe weldadig het samenleven van meerdere culturen kan zijn (Kelten, Angelen, Saksen, Friezen, Juten en Denen in de zesde eeuw). Maar zijn antagonistische houding die totaal onze eigen geschiedenis en haar fouten negeert in een wereld waarin de westelijke – lees: de Christelijke cultuur/Amerika – overheersing steeds nadrukkelijker is, wordt door onze rechtstaat niet tot de orde geroepen.

Mohammedaanse jonge mannen hebben thuis als vanouds de rol van de man, de beslisser, maar iedere keer als ze de deur uitgaan stappen ze in de westerse wereld. Is het een wonder dat veel van hen wanhopig worden als hun groep steeds weer ongestraft voor minderwaardig wordt uitgemaakt, ook al klopt dat beeld niet met de algemene mening onder ons volk. Voeg daarbij de pijn over de vreselijke oorlogen in het Midden-Oosten, de rol die het westen speelde (onder andere in de verdeling van noordelijk Afrika) en speelt bij het aan de macht helpen en houden (onze oliebelangen) van keizers, sjeiks, koningen en presidenten en het weifelen in het erkennen van Palestina als zelfstandig volk, de achterstand op de arbeidsmarkt in het westen (Franse en Spaanse grote steden) en je moet concluderen: vrijheid van meningsuiting negeert veel te vaak het besef van een geschiedenis die tot het nu geleid heeft.

Vrijheid moet daarom veel meer gepaard gaan met een verantwoordelijkheid elkaar te informeren en te bevragen, en kijken naar wat ons bindt in plaats van wat ons scheidt en erkennen van wat we fout deden en doen. Dat begint bij de rechtstaat waarin een rechter zegt: Wilders is schuldig aan het krenken van groepen en zaaien van haat.

(Afbeeldingen Sutton Hoo, East Anglia)