Moed tot vernieuwing

Partij voor Mens en Spirit heeft moed tot vernieuwing!

Moed tot vernieuwing!Partij voor Mens en Spirit streeft naar een circulaire en inclusieve economie van wezenlijke vraag en aanbod, één waarin alles en iedereen is betrokken en ongewenste neven-effecten niet meer worden afgewenteld op anderen en elders. Zorgvuldige afstemming van wezenlijke behoeften dus, i.p.v. bijzaken, en in balans met de hele leefomgeving.

Om dit te bereiken zetten we van harte in op meer regionale koppeling van functies waarmee vernieuwende economie op lokale schaal direct versterkt wordt. Een prachtig voorbeeld is industriële vezelhennep, een toch al oud gewas met >50 soorten. Vele toepassingen: diervoeding, vezel als bron voor bodembedekking en papierindustrie, textiel (canvas) en touw, composieten zoals in batterijen en gegevensdragers vanwege de uitstekende geleiding, en in bouwmaterialen (hennepsteen en isolatie).

In Groningen en binnenkort de Achterhoek wordt dit op braakliggende akkergrond geteeld. Deze grond behoudt haar vruchtbaarheid en hennep heeft vanwege dichte groei, een lage onkruiddruk. Gif spuiten is dus niet nodig.

Deze natuurvezels zijn de sterkste ter wereld en kunnen door verhitting omgezet worden in materiaal met eigenschappen voor batterij onderdelen en zelfs aanleg van bijv. communicatie vezelnet. (Recreatieve hennep biedt - onder de juiste omstandigheden - zelfs medisch ongekende oplossingen, zoals zelfs in 50% van behandelde kankergevallen heling optrad.)

Wanneer de productie en distributie regionaal wordt georganiseerd, wordt ook de lokale maakindustrie duurzaam versterkt: met een goed inkomen voor ieder, dichtbij huis, het transport hoeft minder lang en daardoor milieubelastend te zijn (want deze hernieuwbare vezel is toepasbaar in diverse Gelderse sectoren die ook elkaar weer zullen versterken) en ook ontstaat door de samenhang van de functies méér samenwerking tussen mensen onderling: gemeenschapszin.

Dit is slechts één van de vele voorbeelden van:

Natuurlijk SamenLeven!