Krimp bevolking, brief aan staatssecretaris Ank Bijleveld

Geachte mevrouw Bijleveld, Dag Ank,

Door de tijd heen zijn we elkaar niet gaan aanvullen en versterken, maar ik volg je wel ( een beetje).

Vandaag, lees ik in Tubantia van 12 september het volgende bericht:

 

ENSCHEDE - Staatssecretaris Ank Bijleveld van Binnenlandse Zaken wil dat partijen in verkiezingsprogramma’s aandacht besteden aan de krimp van de bevolking in de komende veertig jaar. De verwachting is dat het inwoneraantal van Nederland vanaf 2020 daalt.

Op een congres over demografische ontwikkelingen gisteren in Enschede riep Bijleveld ‘vastgeroeste’ politici op ervoor te zorgen dat het thema bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen aan bod komt. Ze daagde politici, organisaties en het bedrijfsleven uit om het thema niet af te wimpelen als een ver-van-mijn-bedshow, maar te onderkennen als onherroepelijk en als een kans tot vernieuwing. Zonder maatregelen, waarvoor nu de basis moet worden gelegd, komt volgens haar de sociaal-economische vitaliteit van steden en dorpen onder druk. Winkels verdwijnen, scholen sluiten, verenigingen slinken en bewoners vertrekken op zoek naar werk, hield zij haar gehoor voor. De staatssecretaris komt binnenkort met een actieplan. Bovendien heeft ze opdracht gegeven de financiële gevolgen voor gemeenten te laten doorrekenen die bijvoorbeeld te maken krijgen met problemen in de grondexploitatie.

Ik ben erg blij dat dit nu is gezegd, en biedt aan om vanuit de Coalitie voor Duurzame Ontwikkeling, die nog steeds actief is, mee te denken en vooral ook te organiseren, contacten te leggen met de gemeenten en de partijen voor Integrale politiek, plaatselijke initiatieven te steunen.

Ank, Ik hoop dat je contact met me opneemt, al is het alleen maar om samen met Piet Sevenhuijsen, mede oprichter CDA Overijssel, wat waardevolle elementen aan te dragen voor je plan.

Veel goeds en hartelijke groet,
Lies Visscher
Toegepaste kenniseconomie
Leven met de Aarde