CO-EXISTENTIALISME

CO-EXISTENTIALISME:

Our Common Future door CO-Operation Generation 21

(© Juri Czabanowski, Nijmegen 2011)

Op naar een gezamenlijke duurzame toekomstgeneratie 21 (21ste eeuw), duurzame variant van de alternatieve beweging ’68 (counterculture movement) en sociaal-kritische jaren ’70. Een positieve benadering van het Existentialisme door CO-Existentialisme, het naast elkaar existeren, het eren van het Bestaan of Leven. Zij zal de dragende zuil zijn voor de vergaande duurzaamheid, de groene blauwdruk van onze planeet Aarde of Gaia. Een globaal collectief van Creatieve ‘Regenboog Revolutieactivisten’ zoals Occupy Beweging nemen de koppeling tussen de afhankelijke verhouding van mens en milieu als maatstaf serieus, de
humaan-ecologische (multi-culturele en bio-diversiteit) en humaan-economische (fair trade) samenhang en samenleving nastreeft: People-Planet-Profit (aangevuld met 4e Pneuma), of wereldethisch geïnspireerde Mens-Ecologie-Economie-Kosmopologie (het 4e studiegebied in mijn CO-Operatio Model genoemd). Humane ecologie is de ecologie van de mens, de wisselwerking van de interrelatie tussen de mens en zijn omgeving, het milieu. Humane economie is de duurzame en groene economie die aan menselijke maat en ecologische voetafdruk gekoppeld, de mens en het milieu als maat, economie gebaseerd op ethische principes en gaat uit van overzichtelijke schaalgrootte beheersbare afmetingen en leningen.

Lees meer...