18 oktober 2013

De landbouw is het fundament van ons samenleven, wereldwijd, Landbouw in relatie met stedelijk gebied, groene vingers, biodiversiteit, energiebesparing, in relatie met verwerkende industrie en handel, menselijke contacten, helderheid. Zij verzorgt voor een groot deel het landschap, en daarbij de aarde, lucht en water. Zij levert ons mensen en dieren voeding en materialen. Tegenwoordig ook middelen om aan hernieuwbare energie te komen. Maar... hoe gaat het met de landbouw. Wat is een duurzame wijze van omgaan met de aarde, zodanig dat de aarde zich herstelt, het klimaat harmoniseert en diversiteit wordt gehandhaafd.

Hoe is de relatie tussen onze vorm van economie bedrijven en de positie van de landbouw?
een goede prijs voor een goed produkt is daar bij essentieel. Ook is het nodig dat het begrip voor boeren en de werkwijzen op het land toeneemt, dat de "Gewone mensen, en vooral jongeren "feeling krijgen met het produceren van voedsel, er waardering groeit. Dat mensen genieten van diversiteit en uniciteit. Want elke grond levert een andere smaak, een andere produkt. Grond is uniek.

Bij het CDA is een resolutie door het congres aangenomen, die is ondertekend door een groot aantal leden, en met het aannemen door bestuur en congres officieel beleid van de partij.

Om daar gevolg aan te geven en meer inzicht in te krijgen en dit inzicht toe te passen heeft "Stichting Leven met de aarde", in samenwerking met "de Vakgroep Landbouw en Natuur van het CDA duurzaamheidberaad" contact gezocht met de huidige woordvoerder voor Landbouw in de Tweede Kamer voor het CDA, de heer Jaco Geurts.
Voor de heer Geurts - zoals hij zelf zegt - het Kamerwerk mocht gaan doen, heeft hij een bezoek gebracht aan Beuningen en Gendringen. Daar werden de bedrijven van Herman Winnemuller en Leon Masselink bezocht en is al veel materiaal aan hem overhandigt om zijn kennis en inzichten te voeden en invulling te kunnen gaan geven aan een politiek voor integraal duurzamer landbouw. Door dit te doen zullen de aspecten , water, energie, gezondheid en biodiversiteit tevens meeprofiteren. Bovendien is de opdracht de kloof tussen arm en rijk te dichten en aan klimaatharmonisatie te doen.
De doelstellingen in het energieakkoord, geïnnitieerd door "Nederland krijgt nieuwe energie"en de "SER, sociaal Economische Raad" zodat wereldwijd een effectieve verbetering optreedt.
Op 13 juni 2013 hebben Guus Geurts en Lies Visscher-Endeveld een gesprek gehad met Jaco Geurts in de Tweede Kamer. Daarvoor was al afgesproken ook een werkbezoek te organiseren. Inzet is een integrale visie op duurzame landbouw . In de eerste plaats voor het CDA, maar ook om vanuit die visie samen te werken met anderen, liefst alle politieke partijen en betrokkenen.
Op vrijdag 13 oktober 2013 vond het werkbezoek plaats op de Nylander in Workum.
Het programma was intensief en werd enthousiast doorlopen, met zo'n 30 deskundige mensen
Het proces van visievorming wordt gedaan aan de hand van acht thema's.
Dit zijn:

 1. Een bewuste onafhankelijke uitvoerende politiek
 2. Maatschappelijke structurele problemen
 3. Definiëren van begrippen
 4. Soevereiniteit, gentechnologie
 5. Dierenwelzijn, Energie en Klimaat
 6. Toegang tot grond
 7. Marktwerking, Handel in eerste levensbehoeften
 8. Think Globally Act Locally, Europees beleid als voorbeeld voor de wereld

Bij die thema's is een inventarisatie gemaakt van gesignaleerde problemen in de huidige Nederlandse Landbouwpraktijk. Deze "moeilijkheden" zijn aangedragen door een groot aantal mensen en organisaties:

De aangedragen uitdagingen, problemen, zijn ingediend door: Indieners van CDA resolutie

 1. Piet Sevenhuijsen, Steenwijk, A.J. Bakker- Osinga, Kapellen (België), Janneke Trapman, Den Haag, Wilbrord Braakman, Schagen, Lies Visscher-Endeveld, Etten, P.Gerrickens, Kerkrade, H. Van der Honing, Nieuwegein, Jan Molendijk, Ruurlo, Klaas Westerbeek, Westervoort, L.W.M. de Groot, Schagen, B.J. Keukenkanp Doetinchem, N. Keukenkamp-Holleman, Doetinchem, Pieter Kerstens, Overijse (België), E.A.J.Bouwhuis, Arnhem, 15.C.Scheurer, Lobith, Jacinta Molijn, Arnhem, Andre Kolodziejak, Posterholt, C.C.Kerkhof-Mos, Roosendaal, L.de Snaijder, Vlaardingen, H Gerrickens, Spaubeek, M.Bellingwout-Roodenburg, Vlaardingen, Stanka Poeliejoe, Son, Willemiend van Gardingen- van den Elzen, Grubbenvorst, J. Wiskerke, Schagen, M.Geurts-Slangen, Veulen, J.de Langen- van der Laan, Dordrecht; Hans N.P. Haarsma, Den Haag, F. van der Veen Veenstra, Etten, A.ven der Veen, Etten; K.M. Kuikman, Schagen; Wilbert de Jong, Meerkerk; Hans van Kampen, Schagen; Wil Lases, Tiel; Eric Dörr, Waalwijk
 2. Henk van der Honing
 3. Jan Diek Mansvelt
 4. Natuur & Milieu, Vereniging Milieudefensie, en de provinciale Natuur en Milieufederaties.
 5. Juri Czabanowski
 6. Marcel Vossestein
 7. Angelique Bakels
 8. Marc Siepman
 9. Marjoleine Hanegraaf
 10. Wilbrord Braakman
 11. Robbert Verlinden
 12. Jaco Geurts
 13. Tjeerd Sloot
 14. Nederlandse Vrouwen Raad, Anke Vervoord
 15. Nederlandse Grondwet
 16. Reclaim the seeds
 17. Partners voor een gezond leefmilieu
 18. Kees Bastmeijer
 19. Pablo Tittonell
 20. Bart Knols
 21. Paul Struik, Niels Anten, Edith Lammerts van Bueren, Walter Rossing (plantenwetenschappen), Lijbert Brussaard, Thom Kuyper (omgevingswetenschappen), Cees Leeuwis, Jan Douwe van der Ploeg, Han Wiskerke (sociale wetenschappen)
 22. Diederick Sprangers
 23. Algemene Rekenkamer

Ook u kunt uw bijdrage daarin nog steeds melden via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De gesignaleerde aspecten zijn te zien in een achtal werkdocumenten voor KERN-landbouw. Dit is landbouw die klimaatharmoniserend, energiebewust, regionaal (plaatselijk) verankerd en natuurverbonden werkt.
In Workum hebben we een begin gemaakt om daar samen aan te werken. Een groot aantal orgnanisaties en mensen, die niet aanwezig konden zijn hebben hun interesse getoond, om verbonden te zijn met wat we vooralsnog "het proces van Workum" kunnen noemen.
Eén van de deelnemers in Workum, Rieke Kaashoek, heeft als e-mailadres ideo.logisch@ ... een ander, Jan Jellema, heeft agraryanhope@....
Dit zijn tekenen dat er idealisme is en hoop. Beide aspecten zijn nodig om de Nederlandse Landbouwpraktijk te veranderen tot een praktijk waar we nog meer mee de boer op kunnen, ook internationaal, omdat alle aspecten belangrijk zijn in een intergrale kernlandbouw.

Programma 18 oktober 2013

(klik hier voor een beeldverslag)

9.30 uur ontvangst in Biologische Kaasmakerij "De Nylander", bedrijf van Otto-Jan Bokma en Klaas Bokma.
Adresgegevens Lange Leane 10
8711 HK Workum
Tel: (+31)0515 542456 / (+31)06-53645993
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

9.45 uur Lies Visscher, dagvoorzitter, secretaris St. Leven met de Aarde Welkomstwoord en introductie Jaco Geurts, CDA-kamerlid woordvoerder landbouw

9.55 uur Pablo Tittonell, hoogleraar Wageningen Universiteit en auteur van“Farming Systems Ecology, towards ecological intensification of world agriculture”. Videoboodschap vanuit de Tropen.

10.00 uur Klaas Bokma biologische melkveehouder, mede-eigenaar van de Nylander, over visie en werkwijze op zijn bedrijf en economisch welbevinden.

10.20 uur Willy Gooiker, biologisch akkerbouwer, Van Graan tot Brood. Zie ook La Surconsommation en Monsanto's Dirty Dozen.

10.40 uur Marjoleine Hanegraaf, werkzaam bij NMI (Nutriënten Management Instituut) en betrokken bij projecten in binnen- en buitenland om de bodem te verbeteren. Bespreekt het belang van een levende bodem als basis voor onze voedselvoorziening.

11.10 uur Marc Siepman, oprichter van “Gevoel voor humus”, geeft zijn visie en hoe die verwerkt is in cursussen over het opbouwen van humus in de grond.

11.30 uur Surya Green,journalist (NVJ; Society of Authors, UK), author (The Call of the Sun) and co-founder-chair of Sun Conscious non-profit foundation, will read two of her poems: Sun Hymn and Ode to Mother Earth.

11.40 uur Diederick Sprangers, Stichting Genethica, wil helder denken over gentech in voedsel en katoen bevorderen en gaat in op de Zin en Onzin van gezondheidsrisico's van gentechvoedsel.

12. 00 uur Henk van der Honing, voorzitter Vakgroep Landbouw en Natuur CDA-Duurzaamheidberaad, zal het ochtendprogramma afsluiten.

12. 10 uur Lunch en rondleiding door het bedrijf de kaasmakerij/winkel

13.00 uur discussie/gesprek over thema’s die Jaco belangrijk vindt: Een goede prijs voor een goed product. Welke beloning voor arbeid hoort daarbij en hoe kan die worden gerealiseerd? Hoe kunnen we ons land meer vruchtbaar maken? Welke Europese stappen moeten worden gezet om meer gezonde humus in de grond te krijgen? Wanneer wordt het voor jongeren aantrekkelijk om boer te worden? Hoe gaan we om met teveel nitraat en te weinig fosfor? Hoe realiseren we maatwerk per locatie? Hoe kan deze aanpak met visie "exportkennis" zijn?

13.30 uur afscheid van Jaco

13.45 uur Voortzetting ontmoeting met (ervarings-) deskundigen o.a. op het gebied van humus/gezonde aarde, biologische bedrijfsvoering, eetcultuur, internationale afspraken, energie/klimaat en ruimtelijke ordening, voedselsoevereiniteit/burgerparticipatie, biodiversiteit
coalitie en projectvorming... mensen, ook en vooral vrouwen, als hoedsters van de bodem, eerlijke handel, voedselsoevereiniteit, de gezondheid en het klimaat, en andere zaken genoemd in resolutie en visie van het CDADZB Landbouw.

15.30 uur afspraken en afronding, vorming meedenk/doe-groep. Wat betekenen onze ideeën voor de gemeentelijke politiek?

16.00 uur thee/koffie en drankjes….napraten.