Workum, het vervolg in 2014

Gelukkig 2014 gewenst voor allen!
 
18 oktober lijkt eeuwen geleden.
Velen zijn bezig met verandering ten goede. Zie bijvoorbeeld de uitzending van BOS-VARA op 29 december 2013, waarover een twitter via @blauwvuur is verzonden.

We  gaan verder werken aan een aantal punten, deze komen in het werkplan van "Leven met de aarde".
Afgesproken is elkaar op de hoogte te houden, en waar mogelijk samen te werken.
 
Plan:
 
1. Een tweede bijeenkomst over KERN-landbouw en de veranderingen die nodig zijn. Dit door zoveel mogelijk mensen te betrekken. Dit o.a in contact met VNG,  Louis Bolk, universiteiten, PGL en NPHF, landbouworganisaties, uiteraard met Pablo Tittonell  en anderen
2. Meedoen met de conferentie georganiseerd o.a door Down2 Earth op 22 februari.
3. Aansluiten bij organisaties die werken aan locale ecologische- landbouw-economie en soevereiniteit.
goede voorbeelden laten zien als aantrekkelijk perspectief.
4. Analyse van de uitzending van "Fresco's Paradijs".
Dit zijn zes documentaires met als thema's: de bron, de reis van de appel, de hamvraag, de geheimen van de zee, de god van de granen, de gulzige stad Deze analyse liefst in samenwerking met "Boerengroep" uit Wageningen. ( het ontstaan van een brede dialoog)
zie http://www.uitzendinggemist.nl/programmas/9800-fresco-s-paradijs   
5. werken aan een breed gedragen integrale visie voor duurzame landbouw, voor het totaal van het samenleven. Daarbij proberen het resultaat te brengen als het waarmaken van  "Dromen voor de koning". (30 april 2013)
6. werken aan praktisch uitwerken  door acht  themagroepen, ( op den duur te volgen via  de website van Blauwvuur)
De thema's zijn 

1 Een bewuste onafhankelijke uitvoerende politiek

2 Maatschappelijke structurele problemen

3 Definiëren van begrippen

4 Soevereiniteit, gentechnologie

5 Dierenwelzijn, Energie en Klimaat

6 Toegang tot grond

7 Marktwerking, Handel in eerste levensbehoeften

8 Think Globally Act Locally, Europees beleid als voorbeeld voor de wereld

 
Wil je hier ( lokaal) mee aan de slag? Je kunt de bijbehorende boekjes digitaal ontvangen.
Vraag ernaar en ik stuur je die toe. Rapporteren naar de websitebouwer en we hebben een "open organisatie".
Hopelijk gaat e.e.a stromen, ook door een goede communicatie.
 
Laat a.u.b. weten:

1. of je (met een groep) Fresco's paradijs wilt bekijken en bespreken?
2. welke deelthema's voor de visie je meer inhoud en uitwerking wilt geven
3. Hoe je een bijdrage voor de conferentie van 22 februari vorm wilt geven
4. Wat je belangrijk vindt voor de tweede bijeenkomst
5. Of je de themaboekjes digitaal wilt ontvangen.
 
Hartelijke groet  en allen veel inspiratie en gezondheid in 2014 gewenst!