Uitnodiging voor 30 juni aanstaande

Onder de titel

"Samenwerken voor een levende Aarde"

organiseren wij een bijeenkomst op 30 juni aanstaande in Zaal Köster te Etten Dorpsstraat 27, aanvang 20.00 uur, zaal open 19.30 uur

Geachte lezers, geinteresseerden, leden van het gemeentebestuur,

U heeft belangstelling voor het boerenbedrijf en vruchtbaarheid van de aarde. Vandaar dat ik u op de hoogte wil brengen van de ontwikkelingen betreffende beoogd Voedselbos-permacultuurtuin Laarstraat.

In de bijlage treft u het verslag van 19 mei, de avond waarop wij een aantal raadsleden uit Oude IJsselstreek en Montferland mochten ontmoeten. In de tweede bijlage staat alles wat is besproken. Sommigen van u hebben deze documenten al ontvangen. Ik heb geen corrigerende opmerkingen ontvangen, vandaar dat de teksten ongewijzigd zijn.

Op 28 mei zijn Dinant Fokking, Bert Veld en Lies Visscher bij de heer H.Stortelder, makelaar te Terborg, geweest om te spreken over de mogelijke aanschaf via crowdfunding, van het perceel Laarstraat. De makelaar heeft toelichting gegeven en wij hebben aangegeven serieus te willen werken aan het verwerven van het gebied. Dit om de vestiging van een varkensstal te voorkomen, en een voorbeeld te geven voor het herstel van de vruchtbaarheid van de aarde.

De vraagprijs van het stuk land, inclusief vergunningen, is 465.000 Euro. Een enorm bedrag, en het lijkt welhaast onmogelijk om dit bedrag in korte tijd bij elkaar te brengen, maar de wonderen zijn de wereld niet uit. Op radio en tv wordt veel gesproken over anders boeren, en het meer aandacht geven aan de bodem en haar vruchtbaarheid. Het gaat om een belangrijk onderwerp, ook in verband met de klimaatverandering, omdat de huidige wijze van landbewerking veel energie vraagt en voedsel vaak een lange weg aflegt voor het wordt verwerkt en in de winkel ligt.

We hebben met de makelaar afgesproken half juli weer contact op te nemen, om ons voornemen te concretiseren. Alles hangt af van het enthousiasme en de vrijgevigheid van de bewoners van het gebied en de verre omgeving. Te denken valt ook aan sponsoring door bedrijven, allerlei acties zijn mogelijk om betrokkenheid te vergroten. Wie iets geeft is participant, volgens de doelstelling van Stichting Leven met de Aarde. Deze is opgenomen in één van bijgaande documenten.

U begrijpt dat, wil dit voornemen slagen, wij allemaal ons best moeten doen om veel mensen te interesseren om te participeren en liefst veel toe te zeggen. Wij rekenen op uw enthousiasme en hulp.

Noteert u a.u.b. 30 juni alvast in de agenda? Het idee is o.a. de film "Bodemboeren" te vertonen, zie www.bodemboeren.nl/ U bent van harte welkom!

Bijlagen:

(1)  Bijeenkomst 19 mei 2015 - programma

(2)  Bijeenkomst 19 mei 2015 - verslag