Nieuws uit de Laarstraat.....

Beste dorpsbewoners, Op 30 juni hebben we een uitstekende informatieavond gehouden in gastvrije zaal Köster”. Het ging over het mogelijk realiseren van een voedselbos in Vethuizen. Iedereen was uitgenodigd, maar door dubbele agenda's konden weinig dorpsgenoten komen. Ruim 50 mensen, vooral uit andere plaatsen luisterden aandachtig. Wie meer wil lezen over de insteek van “samenwerken voor een levende bodem”, kan op www.blauwvuur.nu kijken.

Het idee van voedselbossen als moderne manier van landbouw is een uitstekend idee. Dat blijkt uit het enthousiasme dat we overal ontvingen. Jos Verheul van “Bodem Plus” , Harriët Hiddink van Vriendentuinen Achterhoek, Wouter van Eck, eigenaar Voedselbos, Kees van Veluw van WUR en Louis Bolk instituut hielden duidelijke heldere lezingen. Er zijn heel goede ideeën naar voren gebracht en er is een grote wil om samen te werken, om de kracht van biologische landbouw in voedselbossen zichtbaar te maken. Ook willen veel mensen het kennisnetwerk over dit onderwerp versterken, zodat niet iedereen het wiel hoeft uit te vinden. Inmiddels is 10.000 euro toegezegd, een geweldig mooi bedrag. Dank daarvoor! Er is een bijeenkomst geweest om te komen tot een coöperatie. Dat is een meest geschikte vorm om samen te werken voor een levende bodem. Wie wil kan zich daar nog bij aanmelden. Een verslag van de avond komt binnenkort op www.blauwvuur.nu.

Het plan voedselbos is goed ontvangen, maar.. het realiseren van dit plan aan de Laarstraat kan helaas niet doorgaan, omdat de grond niet meer te koop is. Wij waren te laat met het doen van een goed bod en zullen alternatieven moeten vinden om deze vorm van Landbouw zichtbaar meer bekendheid te geven.

Wie de film “Bodemboeren” wil zien, of mee wil op excursie naar het voedselbos van Wouter van Eck kan zich melden bij Lies Visscher.

Met hartelijke groet wens ik jullie vanuit Warm een fijne zomer.

Lies Visscher-Endeveld