Discussieavond TTIP op 15 januari 2015

Beste geïnteresseerde in de cyclus 'Duurzame Economie',

Hierbij wat verdere informatie over het TTIP en de (mogelijke) effecten op de verduurzaming van de economie. Daarnaast is nu de locatie in Utrecht bekend:
Uithof, campus van de Universiteit Utrecht, collegezaal 040 in het Marinus Ruppertgebouw.
Datum/tijd: 15 januari,  18:15-21:30 uur.
Verder is het programma aangevuld (zie onder) .
 
Discussieavond: TTIP - doorzetten of opnieuw beginnen?

Inleiding: Waarom het TTIP belangrijk is in kader van verduurzaming van de economie
 
Economische afspraken geven richting aan hoe de deelnemers aan de economie, aanbieders en afnemers, opereren. Ze bepalen mede de prijzen van producten, omgaan met mens en natuur, de mate van informatie over producten, de vrijheid van overheden om duurzaam in te kopen, etc., etc.
Veranderingen in regelgeving t.b.v. verduurzaming, ook in Nederland, zijn slechts mogelijk binnen de internationale afspraken. Dat betekent dat internationale afspraken in het TTIP jarenlang de kaders bepalen. Op dit moment zijn handelsakkoorden, zoals we ook op onze lezingenavond in 2012 hebben gezien, vaak obstakels voor verduurzaming (denk b.v. maar aan de luchtvaart; zo zijn er talloze voorbeelden).
Ook ondernemers, zoals Feike Sijbesma van DSM, geven aan dat ze tegen de grenzen van de huidige regels aanlopen, waardoor verdere verduurzaming met winst voor people en planet teveel ten koste gaat van de profit.
Daarom is de vraag gerechtvaardigd of het totstandbrengen van een TTIP  bijdraagt aan verduurzaming of eerder een groot blok aan het been zal zijn. Daar komt ook bij dat het TTIP waarschijnlijk een voorbeeld zal zijn voor andere, wereldwijde handelsakkoorden. Het TTIP zal dan de komende decennia bepalend zijn voor afspraken over financiën, maar indirect ook over zaken als grondstoffen- en natuurgebruik en arbeidsrechten en vrijheden voor mensen.
Het TTIP zoals dat nu bekend is ontbeert echter duidelijke paragrafen over verbeteringen voor mens en milieu. Belangrijkste doel is harmonisering van regels, o.a. door erkenning van elkaars standaarden. Maar daarmee ontstaat de mogelijkheid, dat door Europese landen als essentieel geziene voorschriften worden uitgehold. Daarnaast hecht het bedrijfsleven veel belang aan de mogelijkheid om schade door (nieuw) overheidsbeleid te kunnen claimen bij een internationaal arbitrage-orgaan. Naast hoge kosten voor landen kan dat ook leiden tot het bemoeilijken van nieuw beleid.

Daar zijn in de opstellingsfase van het TTIP nog bij gekomen, dat stakeholders buiten het bedrijfsleven, zowel overheden/politiek als vakorganisaties en NGO's niet of nauwelijks betrokken zijn bij het proces en de inhoud. Dit betekent dat ook vanuit democratisch oogpunt extra inspanningen nodig zijn.

Kortom: zowel de inhoud als invloed in het proces vragen om onze inzet: laten we gezamenlijk bepalen of dit een juiste ontwikkeling is en vervolgens de Nederlandse politieke partijen beinvloeden in de door ons gewenste richting!


Zie de bijlagen 1 en 2 voor enkele bijdragen over de voordelen en nadelen van het TTIP.
Verder heeft de Tweede Kamer in mei een zeer interessant rondetafel-gesprek over het TTIP gehad met verschillende vertegenwoordigers uit de samenleving; een verslag hiervan is te downloaden vanaf:
http://www.tweedekamer.nl/vergaderingen/commissievergaderingen/details?id=2014A01789

Programma (voorlopig): 

18.20u: Roeline Knottnerus (SOMO): Doelen en proces van TTIP: wat wordt besproken en wat kan wanneer worden ingebracht?

18.45u: rondje met de zaal: vragen over het proces: wanneer en hoe kan de politiek insteken in het proces? 

19.00u: Winand Quaedvlieg (VNO-NCW):  doelstellingen voor het TTIP (vanuit bedrijfsleven), ruimte voor people & planet? 

19.20u: Geert Ritsema (Miliedefensie): wat zijn de belangrijkste nadelen en gevaren van het TTIP?

19.40u: pauze

20.00u: Bas Eickhout (Europees Parlement, GroenLinks): hoe kijkt hij vanuit het EP naar het TTIP; kansen voor people/planet/profit?

20.15u: discussie met de zaal

21.15u: conclusies en afsluiting

Wil je je aanmelden, heb je suggesties, heb je vragen, wil je op de hoogte gehouden worden - reply dan naar  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.">Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. onder vermelding van aanmelding, suggestie, vraag, respectievelijk mailing in het onderwerpvenster, eventueel aangevuld met onderwerp van vraag en/of suggestie.Degenen die zich aanmelden worden verder op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen in programmering en TTIP-informatie.

Met hartelijke groeten,

Niels van der Stappen
DuurzaamheidsOverleg Politieke Partijen

Informatie zal binnenkort ook op onze website worden geplaatst, zie hiervoor: www.economie-transitie.nl