Verklaring Stop de Noordtak!

Als bewoners koesteren wij de rust, ruimte en natuur in de Achterhoek en Twente. In dit deel van Nederland liggen talloze landgoederen, beschermde natuurgebieden en unieke cultuurlandschappen. Deze kwaliteiten moeten we behouden. Een spoorlijn die het gebied doorsnijdt zal niet alleen de natuurwaarden van Twente en de Achterhoek aantasten, maar schaadt eveneens de sociale cohesie. Daarnaast zal het onttrekken van grond van boeren de agrarische sector ongemeen hard treffen. In 2014 is van de lijn afgezien omdat deze niet rendabel zou zijn en Duitsland er weinig belangstelling voor had. Dat was toen een opluchting.

Lees hier verder...