Biodiversiteit

16.458 bezwaren

Het overweldigende aantal van maar liefst 16.458 bezwaren is via de website van Natuurmonumenten ingediend.

Dit is een belangrijke steun in de rug bij het voorkomen van grootschalige bomenkap en ernstige geluidsoverlast in grote delen van Twente. Ook andere organisaties, gemeenten en individuele burgers dienden bezwaren in, er zullen dus nog veel meer reacties zijn. Een signaal waar staatssecretaris Mansveld niet omheen kan!

Commentaar van Marcel Vossestein:

Het is een moedige stap van een organisatie die ook weer voor de eigen idealen durft te staan. Hopelijk dat er een einde komt aan het afdwingen van hondse loyaliteit van ideële organisaties als bijdragen van de overheid nodig zijn voor realisatie van idealen.

De uitverkoop van onze beschermde fauna

Brief van Leo M.J. van den Bergh aan Kamerfracties.


Betreft: De Uitverkoop van onze Beschermde Fauna 
 
Geachte mevrouw / heer,
 
Met de feestdagen in zicht wil ondergetekende u nogmaals deelgenoot maken van de zorgwekkende ontwikkelingen die er zich in ons land voltrekken dankzij het onverantwoorde kabinetsbeleid tegenover onze natuur en fauna. Terwijl de staatssecretaris van E.L.I. nieuwe "wetgeving" beoogt tot stand te brengen, die niet anders kan worden uitgelegd dan een regelrechte oorlogsverklaring aan onze integrale natuur, start het supermarktconcern Plus namelijk met de uitverkoop van Veluws Wild en adviseerde het VARA-programma Kassa gisteravond het kijkerspubliek, om met de komende feestdagen "verantwoord" en "duurzaam" vlees van in Nederland geschoten hazen op tafel te zetten! 

Biodiversiteit hangt samen met diversiteiten in het landschap

Internationaal is veel afgesproken over het bewaren van biodiversiteit.

Veel overheden vinden de bestaande wetgeving om natuur en soorten te beschermen maar storend... een salamander, das, vroedmeesterpad of boomkikker zou de hele "ontwikkeling" van een gebied tegen kunnen houden. Daarom werd gewerkt aan versoepeling van de regels.