Dag van Europa 2020 online:

Beste mensen, prachtig gedaan.

Toevallig kwam ik gisteren bij een deelnemerslijst van een bijeenkomst in 2008: "Europa en haar buren." Ik heb de mensen van toen een mail gestuurd. 13 adressen klopten niet meer. Het is erg belangrijk dat Europa zich versterkt door kwaliteit. Humaniteit in samenhang met natuur. Dat betekent grote veranderingen. Vooral betekent het meer rust en aandacht. Minder gangbare "ontwikkeling". Bij wat nog kan horen heldere criteria. Minder energie en materialen gebruiken. Mer tijd en aandacht voor elkaar... mee verhalen. Culturele economie in de eigen omgeving als participant.

Corona, "we moeten er samen doorheen", maar juist, we moeten er samen anders uitkomen.

De wetten die we hebben zijn onvoldoende. Bovendien zijn ze onvoldoende bekend. en niet waterdicht. Mens zoekt de mazen, terwijl de intentie is dat het goed is voor allen met de aarde. Zie onze doelstelling Wilt u iets schrijven voor onze nieuwsbrief? De natuur moet opgenomen worden in het grondrecht, en Europa moet niet de meest concurrerende economie willen zijn. Zi moet leiding geven aan het naar achteren brengen van wereldovershootday, en daarin voorbeeld zijn. Zo moeten we anders uit de corona crisis komen. Dat we ongeveer 4 aarden nodig hebben voor onze leefstijl , moet veranderen. Europa moet dat erkennen en eter delen wat beschikbaar is. Europese waarden kunnen gekoppeld worden aan het ene feest voor ieder: The mirrorfeast. Dat Europa niet in staat is de vluchtelingen op humane wijze te behandelen als volwaardige mensen is een aanfluiting. Onchristelijk, het begin van het einde. Neem het Earth Charter als uitgangspunt voor grondwet, gebruik daarbij het principe van "development as service" maak het lied van Beethoven wel het Europese volkslied en handel daarna. Geef elke lokale gemeenschap criteria om goed met elkaar en de aarde te leven, stimuleer op delen wat er verantwoord is. Werk aan een basisinkomen voor ieder en werk stapsgewijs aan wereldwijd gelijke beloning voor dezelfde gedane arbeid. Alleen zo kan de kloof tussen arm en rijk dichten. Neem het bankwezen onder de loep met organisaties als follow the money en pepinternational. De onrechtvaardige, beperkende groei economie moet stoppen. Dus bedenk een ander model, zonder het huidige aandeelhouders systeem. Luister naar de ongehoorden. Frans Timmermans vroeg mij contact op te nemen met I en W i.v.m. een belangrijk onderwerp. Dat had ik natuurlijk al gedaan. Ze luisteren niet. Komende week zal ik toch een poging wagen, hoewel ik actie verwachtte van de heer Timmermans zelf. We hebben meer leiding nodig op goede wijze. Kan alleen als mensen bereid zijn te luisteren naar wijsheid en ook open staan voor alle kennis en inzichten.

Wanneer u meer contact wilt.. graag. Deze brief is snel geschreven, omdat ik in de tuin moet werken.

Hartelijke groeten

Lies Visscher-Endeveld
Secretaris St Leven met de aarde