Lies Visscher

Wie is Lies Visscher?

In de video hiernaast geeft Lies Visscher inkijk in wat haar drijft in de politiek.


De Schoonheid van water, Goud van de toekomst

Boekbespreking

Giovanna Gomersbach heeft een prachtig boek geschreven: “De Schoonheid van water, Goud van de toekomst”. De Schoonheid van water, Goud van de toekomst.

Voorin het boek staat “Ken mij, ik ben de natuurlijke schoonheid, net als jij, wees wij”. Deze zin doordenken maakt dat alles in een ander licht komt te staan. Anders dan het gangbare van tegenstellingen en concurreren, produceren, ten koste van “Wij zijn op aarde gedragen, wij, jij en ik aan ons.”

Brief aan de Nederlandse bisschoppen

Geachte bisschoppen, geachte bisschop Eijk,

We horen en lezen de laatste weken veel over de uitbraak van ebola in Afrika.

Dit virus is werkelijk erg sterk en alle leven vernietigend, wanneer een mens (en een dier?) geen of onvoldoende immuniteit heeft kunnen opbouwen.

Wat we ook zagen, is dat de mensen in Afrika meestal anders met informatie en geloof omgaan, dan mensen in ons deel van de wereld.

Het niet aanraken van de geliefde dode, het in plastic verpakken... het moet allemaal heel erg zijn en ook een onverklaarbaar ("duivels")mysterie

Hoe dan ook, het lijkt mij zo extreem nodig  wanneer u met de centrale leiding van de kerk contact opneemt over hoe dit pastoraal en ook wetenschappelijk te communiceren.

Universele waarden voor menselijkheid?

Wubbo OckelsOp 1 juni 2014 was de gedenkdienst bij het leven en de ideeën van Wubbo Ockels gehouden in de Westerkerk te Amsterdam.

Wubbo heeft ons opgeroepen ons niet meer als separatieve gelovigen te gedragen, met het idee dat de éne groep het beter weet dan de andere, maar om in eenheid de menselijkheid als nieuwe godsdienst te zien. Ik zeg het met eigen woorden.

Een vertrouwen en een geloven in mensen. In wezen doet hij daarbij hetzelfde als het goddelijke.. Die -zo heeft men lang geïnterpreteerd - de mens als hoofd van de schepping zou hebben geschapen. Hierdoor is een antropocentrisch wereldbeeld ontstaan, en is door gebrek aan inzicht en kennis de schepping/natuur in zijn geheel uit haar evenwicht geraakt, ten dele ook door techniek en ondoordacht handelen.

Minister Schipper over kwakzalverij

Is het kwakzalverij als ik mijn (klein) kinderen een gekneusd koolblad op een kwetsuur (heftige verstuiking) leg,
waardoor zij de volgende dag minder pijn hebben dan verwacht en sneller genezen dan verwacht? Is het kwakzalverij wanneer ik salie gebruik om de mond te zuiveren van haften en andere ongerechtigheden?

Alle medicijnen komen toch oorspronkelijk uit de natuur... In alle vormen van geneeskunde kan kwakzalverij voorkomen. De hoogste vorm: laten betalen voor niet geleverde diensten...


Paardenvlees heimelijk toegevoegd aan de voedselketen

Op 26 februari 2013 ging het in Pauw en Witteman over paardenvlees, dat heimelijk werd toegevoegd aan de vleesvoedselketen. Vermoedelijk met opzet, omdat vooral de Britse consument te veel van paarden houdt om dit vlees in het voedsel te accepteren. Onderzoek is nog gaande.

Interessant was dat Marianne Thieme, kamerlid voor de Partij voor de Dieren en Annie Schreijer Pierik, voormalig kamerlid voor het CDA, beiden door Pauw en Witteman waren uitgenodigd. Het vlees ligt te goedkoop in de schappen, en de boeren weten te weinig wat er met hun produkt na aflevering gebeurd. Wat voor de toekomst belangrijk is, is dat we moeten nadenken over meer regionalisering van de keten. Opmerkelijke uitspraken, waar Marianne Thieme en Annie Schrieijer het over eens waren.

Oproep

Geachte vertegenwoordigers in de Tweede Kamer en medewerkers van kamerleden, politieke partijen, geinteresseerden,

U heeft eerder mails van mij ontvangen over duurzame voedselproductie, klimaatrechtvaardigheid en voedselsoevereiniteit. Ik zou terugkomen op die mails.
Dank voorzover u positief reageerde... U ontvangt bijgaande brief van Guus Geurts nogmaals.