CO-Operatie Model als duurzaam groen kosmopolitisch Wereldbeeld

Over onze gemeenschappelijke toekomst 21:
Duurzame huis-houding gedragen en verantwoord door kennis van wereldburgers

door Juri Czabanowski

In onze huidige tijd van razende globale verandering is een samenwerking, CO-Operatie, tussen diverse maatschappelijke groepen als pijlers voor een duurzame huis-houding in de samenleving behalve wenselijk ook noodzakelijk om de ‘meer met minder’-uitdaging1 als toekomstgericht en –gerecht scenario na te streven. Synergie door collectief bewust denkende en handelende wereld-burgers (kosmopolieten in kosmopolis) draagt bij aan meerwaarde en vormt tevens de (voor)waarden voor die noodzakelijke mentaliteitsverandering: solidariteit door samenwerken en eerlijk delen.

Lees meer...