Overgangsfase naar mondiale Duurzaamheid: Nieuwe Noodzakelijkheid

Overgangsfase naar mondiale Duurzaamheid: Nieuwe Noodzakelijkheid

Lifestyle voor gezond herstel door nieuw bewustzijn CO-Operatio tussen wereldburgers als drager van stabiliteitsverdrag

(©Juri Czabanowski,Overgangsfase naar mondiale Duurzaamheid Nieuwe Noodzakelijkheid, Nijmegen 2011)

In ongewisse tijden worstelen wereldleiders en de wereldmaatschappij met de hamvraag: hoe verder? Zelfs prof. Klaus Schwab, oprichter van World Economic Forum in Davos, ziet in, zoals zovelen die onvertroebeld observeren, dat het huidig kapitalistisch systeem niet meer past: een grote transformatie met nieuwe modellen is nodig. Er is dringend behoefte aan een richtinggevende visie, een daadkrachtige duurzame koers! Het complexe geheel van (veelal paradoxale) tegenstrijdige belangen en richtingen zou zich gebundeld op een gemeenschappelijke boodschap, de visionaire missieweg naar vredesbalans, moeten concentreren.

Lees meer...