Bij ziende hemel helder ogend

Terwijl Seneca cynisch oreert en Socrates en publique onaneert
opereert Hippocrates wat Homerus dichterlijk ontbeert
verlicht Kant en klaar ieder helderziend
denkt vooruit als fan-tastend 1000 mijlen diep Jules Verne!


Geassisteerd door Florence Nightingale mit Laterne
zonder dat Lilly Marleen Dietrich Genscher introduceerde
in de politiek en de box van Pandora in München explodeerde
Wirtschaftswunder und Terror gibt es immer wieder
Ieder is zo goed gebekt als zijn Lieder
Zonder achteruitkijkspiegel voorspelde op de mouw
van Orpheus kleed het Delphisch orakel al gauw:
Euridice steekt de ferryman drachmen onder diens Gordiaanse gordel!
Drakebomen en -mannen wuiven waanzinnige schaduwen vooruit
tegen de bespiegelende muur zonder tastbare Helena als stenen oorlogsbruid
ontdekt Harry zijn zevende hemel in Dante’s lichterlaaie
al borrelend blijkt Wolkers hier in kort Amerikaanse short toch niet zo’n kwaaie
Onderwijl ontsteekt Odysseus enyclopedisch correct het Olympisch vuur in de grot
waar Plato’s achtergebleven Hermans de donkere kamer van Damocles wacht tot het lichter wordt
De komst van de Germaanse Engel van Europa licht op als Apollo in de sterrenzee
getrokken in een gouden koets door een driespan vervoert ze allen tevree
Klagend onderwerpt de achtergebleven Meduse zich aan haar lot
Geofferd in dienst van het Gorgonen complot
De opgenomen Vader der Nederlandse Letteren mag nu hemels twetteren!


©Juri Czabanowski, Ode aan Komrij en zijn Zienderogen, Nijmegen 2012
Wijziging gedichttitel op 15-7-2012: Zienderogend Orakel in Bij ziende hemel helder ogend