CO-Existentialisme en CO-Operatio Model

Helende kosmopolitische lifestyle en duurzaam wereldbeeld

Over onze animo voor gemeenschappelijke toekomstvisie in de kosmopolis Duurzame huis-houding gedragen en verantwoord door kennis van wereldburgers

In onze razende globale metamorfose is bezielde samenwerking, CO-Operatie, tussen diverse maatschappelijke groepen nodig. Deze stabiliteitspijler voor een duurzame huishouding in de samenleving is behalve wenselijk ook noodzakelijk om de ‘meer met minder’-uitdaging als toekomstgericht en –gerecht scenario met volhoudende elan op langere termijn na te streven. Synergie door collectief bewust denkende en handelende geïnspireerde wereldburgers (kosmopolieten) draagt bij aan een creatieve meerwaarde en vormt tevens de voorwaarde voor die noodzakelijke mentaliteitsverandering: solidariteit door samen-werken en eerlijk delen als duurzame visie.

Kosmopologie (klik om te vergroten)

Een bewustzijn dat realisme van het eigenbelang combineert met idealisme van het collectief CO-Operatie als een helend genezingsproces door internationale samenwerking draagt bij aan een herstel in een overgangsfase, de Nieuwe Noodzakelijkheid. Vanuit een ontstane onrust door ontwrichte samenhang wordt gestreefd naar een dynamisch evenwicht tussen de krachtvelden van sociale, ecologisch en economische en (micro-/macro)kosmologische invloedssferen. Het CO-Operatio model toont de onderlinge samenhang. De wereldwijde samenwerking van de netwerken (via IC-Technologie) van de individuele burgers vormen collectieve samenhangen die als een sociaal weefsel helende processen binnen de samenleving activeren.Dit streven naar organisatie-ecologie draagt bij aan een dynamische, duurzame huis-houding.

Lees het volledige artikel...