'Gedachtenkronkels' van Juri Czabanowski

Ik strijd, deels tegen de stroom in, als een zalm stroomopwaarts om toch mijn geestelijke zaden voor het nageslacht te verspreiden.
Decennia kennis, ervaring en wijsheid, die wacht om gehoord te worden door komende generaties studenten en promovendi.. maar neen, we blijven lekker aanmodderen op de uni in een 'ons-kent-ons ivoren torentje', een rond-circulerend kringetje.

Ieder kan bijdragen en is verplicht naar vermogen deze wereld en maatschappij socialer en ecologischer gestalte te geven. Rijdend op autobaan voor mijn werk, zie ik hoeveel eenlingen op weg zijn ...waarheen??? waarom?? Wie ben ik om hen hun auto te ontnemen.  Tijdelijk ben ik op auto aangewezen anders kan ik mij werk Unesco-cultuurreizen niet aanbieden. Ik zou graag ondersteuning krijgen in deze.

Na mijn Open Monumentendag lezing was er veel lof (ook in recensie wijkblad 'De Rozet'); uiteindelijk treuzelen echter eerder enthousiaste toehoorders of lezers om deel te nemen: waarom? 
Nog even en ik kan mijn bureau UrchiTecton definitief sluiten: ik ben de goedbedoelde toezeggingen meer dan zat ; dadelijk sta ik op straat ... zoveel initiatieven die toegeknikt worden, echter niet daadwerkelijk ondersteunt ...er is veel discrepantie tussen theorie en praktijk, droom en werkelijkheid. Daar word ik zo moe van, nietszeggende beloftes!

Cul du sac, doodlopende wegen in het niets, tegen een muur eindigend ..en dan maar weer (terug)keren/draaien i.p.v. door een welkom-poort ontvangen te worden. Op naar een waarheen-visie, Futourisme 21' gedoopt [Czabanowski 2016]. Zie foto beneden: de wijzende Dr. C.-arm en -vinger naar buiten gericht (tijdens 'Bauhaus- Otto Bartning'-tijdens lezing in de concertzaal van villa Wylerberg op 14 september 2019. 

Gekronkel tot in de Einder,

zie ik bomen tot met hun kruin in het water staan,
gestaag en fier zullen zij ten ondergaan
Gekonkel en lippendiensten en in de verte gedonder 
gepraat alom, in vatten gekelderd met kurken gedicht
drijven zij ondersteboven gelicht en vederlicht
Waarachtig en warempel het ware gezonder 
stroomafwaarts mee, met weemoed en deemoed
geknikte lijnen en takken ten spijt: 'haastige spoed
is zelden goed' zei de lepelaar aan de kant
hij was in ons kikkerland gestrand
Zijn poten staken als twee kluitjes in het riet
twee meer dan de uitgestorven karekiet.
...en toch gloort het gehoor in de stilte
Wie horen wil en zien ruist er weer meer 
tussen de lisdodden en gele lis drijft een veer
Een beer die beren op zijn pad ziet
haalt de historische context uit zwarte Piet
wast Klaas wit tot hij een heilige schijn verdient
tot de zak leeg is en het kindje wient
zonder noot, geen peper, niets meer
en nog minder de toekomst gestolen
onverholen op vrijdagen op straat demonstreert
burgerlijke ongehoorzaamheid sterk aanbevolen!
kleinburgelijkheid adee, dag tante, dag onkel...
Gekronkel tot in de treure, willige wilgen waaien
met de wind, o kind laat je niet meer paaien.

(c) Juri Czabanowski, 'Gekronkel: vaar wel Onkel', 2019   
in bundel 'Dr. C. mediterraneert'

Ons systeem deugt van geen meter: het buit uit ; leuk voor dieren die uitbuiten, echter desastreus voor dieren die uitgebuit worden, o.a. ecosystemen; gisteren op lezing 'Sterft de mens uit' als gevolg biodiversiteit-afname , een 'Radboud reflects'-dubbel-lezing door milieukundige prof. Visseren-Ham en filosoof prof. Ten Bos weer mondjesmaat een kleine hoop om het tij te keren, een '5 seconden voor 12'-scenario; alsof het nieuw is: de jaren 6o en vooral kritische jaren 70-beweging was al bewust dat meer (zelf)verantwoording en mondigheid nodig was ...
Het blijkt echter dat veel mensen berusten en hun tijd wel uitzingen ...de zondvloed aan anderen overlaten (bah)...
terecht dat Greta Thunberg en 'Friday for Future' alarmbellen doen rinkelen, omdat zij dadelijk met gebakken peren van 'laat-maar burgers' opgescheept worden.

De Brexit als dooddoener ; enkel een 2e referendum en 'Bremain' (EU-verbljf), UK bij/binnen EU is een optie, andere opties leiden tot verzwakking van EU en uiteenvallen van UK (GB). Eenheid in diversiteit is te verkiezen, zoals ook ecosystemen werken via biodiversiteit en bij mensen door multiculturaliteit, hetgeen Europa zo buitengewoon interessant maakt.  Boris Johnson en Nigel Farange zijn generatie-terroristen en horen achter slot en grendel ..ego-trippers op kosten van hele komende generaties: wanneer komen alle Britten tot bezinning en in opstand tegen deze misdadigers? Hoe 'Brexit- and brain-washed' kun je zijn om deze valse demagogen te geloven; het zijn hetzers van ergste soort, apathisch en anti-empatisch, enkel zichzelf verheffend, bah bah bah ...

ik blijf strijden voor een alternatief en 'natives', oer- en oorspronkelijkheid 
in liefde en met empathie, sympathie en engagement uit 4-evergreen en fair trade Nijmegen

postdoc Dr. MA Juri Czabanowski- UrchiTecton