Tussen Guus en Mauro

Den Haag: 1 november 2011

Tussen Guus en Mauro

Verzet begint niet met grote woorden
maar met kleine daden’.......
aldus Remco Campert

Verzet tegen honger en armoede.

Samen gaan wij vandaag in verzet
tegen honger en armoede
tegen uitputting van de aarde
en vernietiging van het milieu
We kiezen een andere weg
tegen overheersing en macht
tegen schaalvergroting
concurrentie
vrije markt
die teniet doen
de kleine economie
van boerengezinsbedrijven
hier
in Europa en wereldwijd.

Wij willen een land
waar boerinnen en boeren kunnen wonen
zaaien en oogsten voor een goed bestaan.
een land, Europa en een wereld
waar ‘honger’ daar naar meer voedsel
en ‘bergen’hier van over-voedsel
niet meer zullen zijn.
Wij willen een land
een aarde
waar voor mensen, dieren en planten
een plek is
voor een duurzaam en goed bestaan.

En daarom een oproep
aan politiek en overheid
boeren en burgers wereldwijd.
‘Kies voor een sociaal rechtvaardig landbouw-en voedselbeleid’!

Wij ondersteunen hierbij de honger- en vastenaktie van november-december 2011.

Riky Schut

Een beeldverslag...