Duurzame Ontwikkeling

Waterveiligheid in Zuid-Holland

Etten 16 januari 2014

Geachte deskundigen op het gebied van waterveiligheid,

Boehmer, Lases, Peutz, Trapman, Frits, Hans o.a. leden van het KIVI,

Graag breng ik u op de hoogte van een lunchlezing die gaat over waterveiligheid: wat te doen bij calamiteiten en rampen. (i.p.v over het voorkomen van rampen)

Hartelijke groeten,

Lies Visscher

Hoe kunnen gemeenten Nederland gezonder maken?

Hoe kunnen gemeenten Nederland gezonder maken?

Etten, 15-1-2014

http://www.socialevraagstukken.nl/site/2014/01/14/hoe-gemeenten-nederland-gezonder-kunnen-maken/

Beste Ruth,

Hans Baaijens is directeur van de NPHF, de grote koepelorganisatie van instanties die bezig zijn met gezondheidszorg/gezondheidsvraagstukken.  Vandaag verscheen een artikel van zijn hand in het vakblad voor sociale vraagstukken. (zie bovenstaande link)  Het is dermate belangrijk, dat vooral onze CDA bestuurders in de gemeenten hiermee aan de gang kunnen, dat ik je vraag dit artikel vanuit het partijbureau naar de lokale afdelingen te laten zenden en ook naar de gemeenteraadsleden. Het zal duidelijk zijn waarom juist het CDA hierin verantwoordelijkheid, voortouw en leiderschap kan tonen. Het partijbureau, of juist jij als voorzitter zou er een inspirerende brief bij kunnen voegen.

Brief aan professor Kuipers n.a.v. bevolkingsonderzoek Darmkanker

Etten, 13-januari 2014

Betreft het voorkomen van ziekten 

Geachte professor Kuipers,

Vanmorgen hoorde ik u op de radio over het te starten bevolkingsonderzoek.

Een heel goed en belangrijk initiatief, waarvoor dank dat het nu eindelijk zover is. 

Op de vraag of bekend is waardoor darmkanker ontstaat heeft u uitgelegd dat er poliepen in de darm kunnen ontstaan, die vervolgens kunnen ontaarden in  kankers. Of bekend is waardoor de poliepen ontstaan en waardoor deze ontaarden in kankers, daar heeft u in dit interview geen aandacht aan besteedt. We weten daarover natuurlijk wel veel, nog niet genoeg.

Werkwijze PGL

Etten, 26 januari 2014

 

Betreft werkwijze PGL

 

Beste medebestuursleden,

 

Aan Maureen heb ik advies gevraagd i.v.m. de werkgroepen die worden gestart bij de NPHF

Zie haar antwoord hieronder.

Verheugend dat alle werkgroepen iets van preventie in zich hebben,. Nu dus te waken en te sturen op de  "Goede"preventie.

Pledge to join the campaign for GMO labels

Etten, 26 januari 2014,

Beste mensen,

Misschien hebben jullie deze mail (Pledge to join the campaign for GMO labels in your state) ook gehad.

Een oproep om GMO voedsel te labelen, ook in Nederland, in Europa.

Nu is dat in ons continent ten dele al geregeld. Diederick weet daar veel van. GMO in voeding voor de dieren hoeft m.i. niet nauwkeurig te worden gelabeld. Dat is natuurlijk een punt. Verder is een punt dat GMO -labeling wel een recht is ( Het recht om te weten Aarhus), maar wanneer er GMO is in de vrije ruimte, kom je er niet meer vanaf. (Ongevraagde blootstelling, schadelijk voor de gezondheid van het dierlijk metabolisme, biodiversiteitverstoring, ecosysteemverstoring, te weinig onderzocht, aantasting bestaand genetisch materiaal, in strijd met recht op integriteit)

WECF

Aan WECF

Etten 16 januari 2014

Beste Chantal,

Fijn dat je bij alle verhuisdrukte nog kans ziet via het noodnet van de buren mij te bereiken. Sterkte met al die drukte en het goed bevrouwen van de nieuwe ruimte! Op welk nummer zitten jullie?

Workum, het vervolg in 2014

Gelukkig 2014 gewenst voor allen!
 
18 oktober lijkt eeuwen geleden.
Velen zijn bezig met verandering ten goede. Zie bijvoorbeeld de uitzending van BOS-VARA op 29 december 2013, waarover een twitter via @blauwvuur is verzonden.

Herman Scheere, The Solar Economy

Nog maar eens aandacht gevraagd voor een boek van Hermann Scheer, geschreven toen hij nog niet politicus was.
Wat een prachtig overzicht ...

Uit het voorwoord:

‘LET’S IMPROVE THE atmosphere’ – that was how the German government greeted delegates to the conference on climate change held in Bonn in July 2001, the eighth such conference since 1992. Yet even before the conference took place, it was abundantly clear that even if the Kyoto Protocol were to be implemented in full through to 2012 without being watered down, the most it could achieve would be to bring emissions back down to the already dangerously high levels of 1990. On the basis of existing agreements, the objective was no longer to improve matters, but merely to prevent them getting any worse.

Lees meer...

A Treacherous Road Ahead for Food Labeling?

Overgenomen van Label GMOs! op causes.com:

For consumers and the anti-GMO movement, 2014 could be a year of treacherous twists and turns.

Will the Grocery Manufacturers Association (GMA) convince the U.S. Food & Drug Administration (FDA) to make a legal ruling, allowing food companies to officially call products that contain genetically engineered ingredients “natural”?

Will the FDA finalize its guidance on voluntary GMO labeling and effectively wipe out states’ rights to pass mandatory GMO labeling laws? Alternatively, will the FDA—the agency charged with protecting consumers—pass a watered-down, industry-friendly mandatory GMO labeling law that exempts a huge percentage of genetically engineered ingredients?

Or will consumers and food activists rev up new campaigns to pass not only GMO labeling laws, but more countywide bans on GMO crops? And laws requiring labels on animal products from factory farms, where the animals are fed a steady diet of GMO crops, growth hormones and antibiotic-laced feed?

Read Ronnie’s essay: http://www.organicconsumers.org/articles/article_28998.cfm

Commentaar op voorlopig toetsingsadvies MER-commissie

Hedwigepolder

Tiel, 10 december 2013.

De commissie mist helaas de disciplines op het gebied van het fysische gedrag van de zeearm Westerschelde en haar historische ontwikkeling. De voortgaande achteruitgang van de Westerschelde door zelf-ondermijnend gedrag en daardoor een verdere verschuiving van ondiepe estuariene natuur naar diepere in al zijn verschillende variëteiten, is daardoor niet in beschouwing genomen. Van de morfoloog in het gezelschap had verwacht mogen worden, dat hij het overduidelijke misbruik van het begrip natuurherstel aan de kaak zou hebben gesteld.

La surconsommation

Kippenstofzuigers, vleesfabrieken, en de koeiencarroussel zijn methodes die zijn uitgevonden om de groeiende wereldbevolking te kunnen blijven voeden.

Vetverbranders, liposuctie en voedingsspecialisten zijn uitgevonden om de groeiende wereldbevolking gezond te houden.

De korte Franse film 'La surconsommation' brengt ons consumptiegedrag en de gevolgen daarvan in beeld.

 

Beeldverslag van de ochtend

Fotoverslag

 

 

Werkbezoek Jaco Geurts

18 oktober 2013

Nylander te Workum

 

Op weg naar KERN landbouw

Klimaatharmoniserend, Energiebewust, Regionaal verankerd, Natuurverbonden

 

 

Kale Inktzwam in de weide bij de Nylander, biologische kaasboerderij.

Vroege vrijdagochtend, tussenstation Kampen (Z) op weg naar Workum

 

Droog en Nat in de aandacht bij Bodem Beheer ;-)

 

Piet Sevenhuijssen, vóór 1980 werkzaam voor het CDA in Overijssel

Bart Visscher deed hetzelfde in Gelderland. Bart is geen lid meer van het CDA

 

 

Het wordt in alle opzichten een zonnige dag

 

 

De windmolens staan stil

 

 

Jaco Geurts te midden van de toehoorders

Klaas Bokma vertelt de geschiedenis van het biologisch melkveebedrijf met jersey koeien, waar we te gast zijn.

 

 

 

 

Klaas: Ik ben altijd al een natuurmens geweest. De rust en de stilte en de schoonheid van de diversiteit krijg je er gratis bij. Ze zijn van onschatbare waarde.

 

 

Voor het geld moet je het niet doen. Je moet er echt achter staan vanuit je levensvisie om dit zo te gaan doen, biologisch boeren. Je kunt er goed van leven, maar je moet er ook hard voor werken

 

 

Iris Bouwers CDAJ en Bert Roman RABO ZW Friesland

 

 

Luisteren naar Klaas

 

Ik ben ook jager. Door het injecteren van mest gaat niet alleen het bodemleven dood, ook veel jonge haasjes overleven het niet.

 

 

Willy Gooiker heeft brood meegenomen uiteigen bakkerij, en laat een film zien

 

 

 

een film over de waanzin van de voedselcyclus

 

 

Dieren zijn dingen

 

 

Ontvelde kip, één van de miljoenen

 

 

Mens op punt van opereren

 

 

 

Het verschil tussen biologische en gangbare landbouw

Geen kunstmeststoffen,Geen chemische bestrijdingsmiddelen

Geen genetisch gemodificeerde producten, Weidegang verplicht

 

 

Op de tafel eco - bloembollen en goede producten, die waren weggegooid in Den Haag. Ongeveer de helft van alle teelt bereikt de monden niet.

 

 

 

Helemaal uit Amsterdam…

 

 

Marjoleine Hanegraaf van NMI, spreker over organische stof en bodemleven

tevens technisch verzorger van de powerpoint presentaties en films

 

 

 

Willy Gooiker wil alle leven met respect, in waardigheid behandelen

Hij eet biologisch en probeert alles zo duurzaam mogelijk te doen.

 

 

Zijn dit mensen?

 

Ongeveer:

 

De productie van 1 kg stikstof (N) kost 1,6 KUB aardgas

300 kg stikstof per hectare is geen uitzondering

14.000.000.000 liter aardolie in Nederland per jaar

Over 12 jaar is de olievoorraad uitgeput

De energie voor productie 2 kg rundvlees is gelijk aan een autoritje naar Parijs

Phosfaat ( P2O5) is er nog voor enkele tientallen jaren

Energie van 2 kg graan is gelijk aan 1 liter olie

Gewasresten zijn geen afval

 

Willy Gooiker: urgentie geboden

 

 

 

Onder de indruk

 

Willy Gooiker: over biodiversiteit

Biodiversiteit is nodig om als mens te kunnen overleven

2010 was door de VN uitgeroepen als jaar van de biodiversiteit

Gewasbeschermingsmiddelen drijven de gezondheidskosten omhoog en verlagen de biodiversiteit

In 14 van de 20 onderzochte brood- en graanmonsters zaten resten RoundUp (glyfosaat), terwijl consumenten brood zien als een eerlijk natuurproduct.

 

Voorstel: Amerika en Europa extensiveren

Africa, China en India intensiveren

 

Herman Wijffels: Voedsel moet meer regionaal en duurzaam worden geproduceerd.

 

Toevoeging Lies: de mate van gebruik hangt af van de omstandigheid. Het gaat om een goede balans tussen de aarde (humus) en het aantal dieren (mest) en gewassen.

 

 

 

 

 

 

Piet Sevenhuijsen: “ik ben blij dat de doelstelling van Leven met de aarde in de werkboekjes staat.”

 

 

Marjoleine komt veel voor advies bij boeren: hoe wordt de grond beter en komt er meer opbrengst? Eenvoudig beginnen met het vaststellen van de PH en het humusgehalte: De eerste vraag is altijd: Weet je het humusgehalte van je bodem?

 

Soil for life

 

 

Wanneer we onze bodem veronachtzamen, veronachtzamen wij onszelf (Ghandi)

 

Definities: bodemkwaliteit

Het vermogen van de bodem om een gezond groeimedium te bieden aan de gewassen en voldoende vocht, zuurstof en nutriënten te leveren om op korte en langere termijn een rendabele productie te halen, waarbij de belasting van het milieu acceptabel is

 

Een levende, beschikbarebodem is een complex ecosysteem met duizenden aan elkaar gerelateerde organismen, in een harmonisch voortdurend evenwicht tussen “dood en leven”.

Chemische, Fysische en Biologische aspecten

Mooi samenspel tussen “dood en leven”

 

Kunstmest kan gemist worden, bodemleven niet

 

Elk jaar zet het bodemleven zo’n 25.000 kg aarde om in een stuk als een voetbalveld. Het bodemleven recyclet de plantenresten en maakt de stoffen weer beschikbaar voor het volgende gewas.

 

 

Het schema van de mineralen kringloop van WUR

 

 

Door optimale teelt en bemesting kan de opbrengst van grasland per hectare met 2000 kg omhoog! Dit is op bedrijfsniveau een waarde van 9200 euro!

(het gaat hierbij om uniform gewas)

 

 

Veel om over na te denken

 

 

Ook Klaas Bokma is geïnteresseerd, niet te geloven, zo’n groot verschil in opbrengst!

 

 

 

Een uitdaging om op alle punten te verbeteren (Pablo Tittonell)

Wereldwijde ecologische intensivering, is wereldwijde verbetering van humus

 

 

We gaan om de tafel zitten en bekijken per bedrijf de situatie

 

 

Jaco is in de eerste plaats rentmeester

 

 

Het nieuwe rentmeesterschap:

Mondiaal beleggen in organische stof in de bodem

(dus niet verbranden in energiecentrales, of vergisten voor gasproductie)

 

Bodem: onschatbare waarde… op zoek naar een eigentijds economisch model

 

En de acht vlammen branden rustig door

 

 

Na Marjoleine Hanegraaf komt Marc Siepman, met zijn les over het altijd gevende bos

 

 

Een krasse uitspraak van Rebecca Hosking:

Landbouw is het doodmaken van iets wat wil leven en het in leven proberen te houden van iets wat wil sterven”.

 

 

Food Forestry Netherlands (voedselbossen)

 

 

Geen vervuiling, meer natuur

 

 

Een hernieuwde manier van benaderen… de bodem koesteren, dan volgen de planten vanzelf, en harmoniseert het klimaat en stopt de erosie.

 

 

Toekomstbestendige landbouw werkt met gevoel voor humus!

 

 

Toekomstbestendige landbouw vervuilt haar humus niet

 

Zin en spin over gezondheidsrisico’s na gentech – voedsel

 

 

Diederick Sprangers citeert politici, die veelal niet kritisch zijn als het gaat om het eten van genetisch gemanipuleerde producten.

 

(Jaco Geurts heeft in mei van dit jaar navraag gedaan bij St.Sec. Dijksma over zaden ziehttp://www.ad.nl/ad/nl/1012/Nederland/article/detail/3435207/2013/05/02/Brussel-bemoei-je-niet-met-onze-moestuintjes.dhtml )

 

 

Van alle toepassingen van gentech wordt slechts de herbicide resistentie van maïs, soja en katoen grootschalig ingezet. De andere toepassingen zijn niet commercieel.

 

 

400 wetenschappers onder auspiciën van VN en Wereldbank concluderen dat niet genetische modificatie, maar wel ecologische en biologische landbouwtechnieken perspectief bieden voor het voeden van de wereldbevolking.

 

 

Henk van der Honing, voorzitter van het CDADZB vakgroep landbouw en natuur is blij met de verbindingen die ontstaan en de serieuze aanpak van de integrale aandacht voor humus