Uitdagingen van deze tijd

Rob Hengeveld "Wasted World"

All systems produce waste as part of a cycle—bacteria, humans, combustion engines, even one as large and complex as a city. To some extent, this waste can be absorbed, processed, or recycled—though never completely. In Wasted World, Rob Hengeveld reveals how a long history of human consumption has left our world drowning in this waste.

Lees hier meer....

Uitnodiging STEM VOOR DE PROVINCIE

Stichting Leefbaar Buitengebied
Stichting Mooij Land
Stichting Leven met de Aarde

Presenteer uw organisatie en laat weten wat u belangrijk vindt!

januari/februari 2010

Geachte lezer, geacht bestuur, geachte medewerker, L.S.,

In de provincies Overijsel en Gelderland is een initiatief ontplooid, om ter gelegenheid van de provinciale statenverkiezingen op 2 maart aanstaande samen een website te ontwikkelen, waarop instanties vragen kunnen stellen aan de betrokken politieke partijen. Het resultaat is een stemvergelijker in plaats van een stemwijzer. Bovendien weten na afloop politiek en kiezers welke partijen het beste passen bij de wensen en inzichten van u.

Zie voor het concept: www.stemvooroverijssel.nl

Wanneer u meedoet gaat het als volgt:

 1. U bedenkt de drie meest urgente zaken in uw omgeving. (de provincie speelt daar altijd een rol in vanwege haar middenpositie, overleg met gemeenten en het IPO, overleg met het rijk)
 2. U formuleert drie stellingen/vragen met betrekking tot die onderwerpen, van belang voor de kwaliteit van leven in uw eigen leefgemeenschap waarbij de lezer kan aangeven of hij/zij het er helemaal mee eens tot helemaal mee oneens kan zijn ( een schaal van vijf mogelijkheden) Bijvoorbeeld: “Duurzaam veilig” is een goed concept Snelverkeer wordt via de kortste route naar de snelweg verwezen Sluipverkeer wordt onmogelijk gemaakt Mee eens - beetje mee eens -geen mening - beetje oneens - helemaal oneens.
 3. U schrijft drie regels waarin u uw organisatie presenteert: Bijvoorbeeld: Dorpsbelang Lutjebroek is een vereniging die tot doel heeft zoveel mogelijk mensen in Lutjebroek te houden.
 4. U vult dit formulier in en kopieert en plakt het in een mail die U stuurt naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Bij voldoende deelname door organisaties uit uw provincie zorgen wij voor de website. Wij houden u op de hoogte van de ontwikkelingen. Wanneer u een avond wilt organiseren vóór de verkiezingen en verder contacten wilt opbouwen met de politiek in uw provincie… dat is altijd mogelijk. Wij hopen dat u meedoet.

Deze Provinciale Statenverkiezingen zijn van historisch groot belang. Voor een betere democratie dienen wij een goede relatie op te bouwen met onze bestuurders. Zij zijn er voor ons en zij kunnen niet zonder ons.

Met hartelijke groet, namens alle initiatiefnemers,
Lies Visscher-Endeveld
Secretaris Leven met de Aarde

voor meer info: tel 0315-341052 of 0653464642

Resolutie: veeteelt, akker- en tuinbouw voor de toekomst

Resolutie ingediend door:  hieronder genoemde leden en afdelingen

Resolutie: veeteelt, akker- en tuinbouw voor de toekomst

Het CDA Partijcongres op 27 november 2010 bijeen in Utrecht


Constaterende dat :

 1. de groeiende wereldbevolking gevoed dient te kunnen worden met gezond voedsel;
 2. de bevolkingsomvang zich zal stabiliseren, wanneer er wordt voldaan aan de levensbehoeften door een gedragscultuur in harmonie met de aarde: het leven als holarchie (met een spiritueel, ecologisch, sociaal en economisch aspect)
 3. de grond in Nederland door andere landbouwmethoden in de laatste 50 jaar meer als voedingssubstraat is gebruikt dan als vruchtbaar blijvende levende aarde
 4. we uiterst zorgvuldig met en zuinig dienen te zijn op alle goede landbouwgrond, die inclusief water en lucht moet voldoen aan normen voor een gezond vruchtgebruik
 5. de mensen zich vanaf het begin hebben gevoed met voedsel uit de buurt om hen heen, waardoor later een kringloop van landbouw is ontstaan, met steden als ruilplaatsen .
 6. biodiversiteit inherent is aan de natuur/schepping met de mens
 7. de wetten van de natuur alles bieden dat wij nodig hebben


Overwegende dat :

 1. het CDA altijd een partij is voor boeren, burgers, voor alle mensen die in harmonie leven en elkaar waarderen.
 2. Nederland veel oude en nieuwe landbouwkennis beschikbaar heeft, die zij zelf kan toepassen en delen in samenwerking met andere volken op aarde
 3. burgers en boeren zeggenschap dienen te hebben over de wijze waarop zij hun vee en land willen bewaren en verzorgen.
 4. burgers en boeren willen werken aan een vitaal, levend en divers platteland dat steeds mooier kan worden
 5. het CDA haar rentmeesterschap wil waarmaken, nu en voor de verre toekomst, zodat de aarde optimaal haar gezonde vruchten kan dragen, niet verzuurt, vermest, verdroogt en versnippert
 6. de EHS versterkt uitgevoerd kan worden voor sociaal, ecologisch en economisch gewin, zelfs in de huidige situatie

Spreekt uit, dat : 

 1. t.a.v. voedselproductie
 1. Het CDA elke wezenlijke verbetering van de productie door grondgebonden landbouw behoedt en stimuleert, om te komen tot sterke familiebedrijven met kringloop-bedrijfsvoering.
 2. Het CDA voor een beleid kiest waarbij industriële, niet plaatselijk grondgebonden, voedselproductie in gesloten systemen  plaats vindt – en waarbij werknemers van deze bedrijven kennis ontvangen over productie, ook van alle producten en afvalstromen en daardoor de vaardigheid hebben om deze neven- cq afvalproducten te kunnen behandelen en verwerken., zodat werkelijk een stoffenkringloop wordt gepraktiseerd. (cradle to cradle)
 1. t.a.v. de status van de boer in relatie tot politiek en consument
  1. het CDA een  democratiseringsproces organiseert met boeren, tuinders en consumenten om een eerlijke en duidelijke visie te kunnen destilleren betreffende hun duurzame landbouwwensen en landbouwmogelijkheden, mede door regionale bijeenkomsten, met zo veel mogelijk bestaande organisaties
  2. het CDA in al zijn geledingen een goede communicatie voert tussen  politici en betrokkenen, burgers, boeren en andere ondernemers.

 2. t.a.v. de wettelijke borging het CDA de urgentie erkent voor een reëel en duidelijk milieu- en ruimtelijk ordeningsbeleid op grond van criteria die in overeenstemming zijn met de geest van deze resolutie.


En gaat over tot de orde van de dag. 

Toelichting: in  overleg met u willen wij een  aantal  praktijkverhalen en rapporten ter onderbouwing  van onze constateringen en overwegingen het partijbestuur aanbieden
 

How many people can live on planet earth

De hele maand oktober is de BBC-documentaire 'How many people can live on planet earth' in superkwaliteit te zien op de website van VroegeVogels. De beroemde natuurcineast Sir David Attenborough komt op voor de mensheid en de toekomst van de aarde en vindt dat we anders moeten gaan leven. In 2009 maakte hij daarover de documentaire 'How many people can live on planet earth'.

Bekijk de documentaire hier.

Tijdens zijn carrière zag Attenborough de bevolking op aarde verdrievoudigen. Hij stelt zich dan ook grote vragen over de gevolgen van deze snelle groei. Want elke dag worden er meer dan 200.000 mensen geboren, die allemaal water, eten en een dak boven hun hoofd nodig hebben. De wereldbevolking neemt explosief toe en het rijke westen maakt een onevenredig groot deel van de water-, voedsel- en energievoorraad op.

Experts beweren dat Britse consumenten meer dan dubbel zo veel grondstoffen verbruiken dan de aarde hen per individu ter beschikking stelt. Over de hele wereld zijn ecologen, demografen en sociologen het erover eens dat ons een enorme uitdaging wacht. David Attenborough vraagt zich dan ook af wat het draagvlak is van onze planeet.

Bekijk de documentaire hier.

Je verkiesbaar stellen is één, vertegenwoordiger zijn is twee

Bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen in 2006 deed Lies Visscher-Endeveld mee.

Zij was uitgenodigd door Rob Verlinden om deel te nemen aan lijst 14 . Vanwege expertise op het gebied van genetica en genetische manipulatie was het wenselijk dat zij op die lijst zou staan. Genetica heeft veel te maken met gezondheid. Lies studeerde biologie, en daarbij ook genetica. deed intensief mee met de brede maatschappelijke discussie onder leidng van Jan Terlouw. Zij heeft op de laatste avond waarop de lijst vastgesteld kon worden toegestemd.

Een rijke periode, met veel ontmoetingen en ervaringen, volgde. Er kwam echter niet genoeg publiciteit om voldoende Nederlanders uit te kunnen leggen waarom lijst 14 belangrijk zou worden.

Nanodeeltjes, meer onderzoek nodig... vooral voor de veiligheid van jonge kinderen

Preventie is belangrijk voor een duurzame economie, voorkomen van ziekten is meer dan besparen op gezondheidszorg in de toekomst.

Het gaat juist om het voorkomen van veel persoonlijk leed en het vergroten van vertrouwen.

Nanotech wordt o.a  gebruikt bij de voedselproductie, zelfreinigende kleding, medicijnen getuige een artikel van  Wim van Veelen, beleidsmedewerker arbeidsomstandigheden FNV Vakcentrale, lid SER commissie Arbeidsomstandigheden en Marie-Jose Sengers, adviseur Bureau Beroepsziekten FNV en  Pieter van Broekhuizen, coördinator project nanocap, lid Commissie MAC-waarden van de SER.

Stem op 9 juni op een streek- of dorpsgenoot

Mogelijkheid om op 9 juni 2010 op streekgenoot of dorpsgenoot te stemmen

Ik reken op uw stem vanwege “HET NIEUWE DENKEN” en de Gele Koorts

VERANDERING BEGINT VANDAAG

Beste, lieve streek- en dorpsgenoten,

Al 15 jaar mag ik wonen in Etten….  Jullie kennen mij, Lies Visscher,  beter dan ik jullie ken. Dat kan veranderen… Weet mij te vinden… Warmseweg 24, Etten. tel 0315-341052,  als verbinder voor Lijst 16

Lies Visscher-Endeveld

Ik ben veel op pad en laat thuis de boel de boel. Zo ontmoette ik Yesim Candan, oprichtster en lijsttrekker van Partij één. De visie en aanpak van Partij één is richtinggevend voor een goede toekomst. We kunnen ondernemen en leven op een manier die wij willen, met hart voor mens en natuur. Dat betekent een stap naar een andere vorm van leven, niet gebaseerd op angst, maar op vertrouwen, gericht op welzijn en geluk. “Kansen voor iedereen" betekent geen grootschaligheid maar bouwen aan een evenwichtige gemeenschap op menselijke maat, niet gericht op kortetermijnwinst van enkelen, maar op werkelijk duurzaam leven voor iedereen, met lange termijn visie voor geluk en zingeving.

Samen met Stichting Mooij Land heb ik aandacht gevraagd voor de ontwikkelingen in het buitengebied. En nog is het niet voorbij… komen er nu wel of niet grote stallen met heel veel dieren in onze gemeenten…?  Als het aan Partij Eén ligt niet.

Partij één is als gele koorts… als je prettig besmet raakt ben je blij met je onderneming en je werk, je gezin,  je naasten, omdat je weet anderen en de natuur niet te schaden. Natuur, dat zijn wij! Juist  in deze tijd, waarin mensen zich niet meer laten bedriegen, is serieus omgaan met alle mensen en hun werkelijk participeren een opdracht voor allemaal.

De huidige politiek doet dat niet en heeft gefaald als het gaat om belangrijke vraagstukken. Daarom roep ik jullie op nog eens goed na te denken over de vraag op wie je gaat stemmen op 9 juni 2010. Partij één wil politiek bedrijven vanuit meerdere waarden:

Verbinding,
Respect,
Duurzaamheid,
Verantwoordelijkheid en
Positiviteit.

Allemaal eigenschappen die ik ruimhartig zie bij ons Achterhoekers.
Wat ik niet zie bij ons Achterhoekers is de neiging tot veranderen……want ..”ze zullen het wel weten”. Mensen, die tijd is voorbij!. Je weet zelf veel beter wat goed voor je is.

Daar zit een punt… KIES iemand die je kent en die bereikbaar is.
Partij één maakt blij:  De verandering begint vandaag…

Zie op internet www.partijeen.nl en doe mee met de discussie via www.partijeen.net

Ook de politiek weet het niet precies en kan niets zonder u… Wij zijn Een.
De Zon is GEEL voor iedereen. Ik wens jullie veel GELE dagen!

Lies Visscher