Nieuws

“Files oplossen” als illusie

Files zijn een gevolg van een tekort aan wegcapaciteit op de (snel)wegen. Toch hebben plannenmakers en beslissende
bestuurders geen idee hoeveel auto’s tegelijkertijd op ons wegennet kunnen rijden. Velen schatten dat vele tientallen
miljoenen, mogelijk zelfs miljarden auto’s op ons wegennet zouden kunnen rijden.

Lees meer...

En nu naar buiten...

Nu verkrijgbaar via www.zadoks.nl of de (internet)boekhandel:

En nu naar buiten! Werkvormen voor training en coaching

Auteurs: Jettie van den Houdt en Vivian Siebering

Een inspirerend en praktisch boek met ruim 50 werkvormen om buiten toe te passen. Voor trainers en coaches die gebruik willen maken van de groene omgeving.

Voor meer informatie en bestellen, ga naar http://www.zadoks.nl/uitgeverij/shopitems

Netwerk Vitale Landbouw en Voeding

Blauwvuur is verbonden met het Netwerk Vitale Landbouw en Voeding. Dit netwerk organiseerde op 18 april 2009 een Symposium met de titel "Licht op Landbouw".
Wie meer wil weten over de manier van landbewerken voor een duurzame toekomst kan de website bezoeken, maar meer nog: lid worden van het netwerk kan ook. Bovendien is het goed actuele wetenschap over een gezonde manier van omgaan met de aarde tijdens het produceren van voeding steeds (kritisch) te volgen. Dat kan o.a via de website van de Wageningse Universiteit, de WUR.

Nieuw initiatief KES

Lies,

Wat fijn te horen dat de bij1komst zo'n sukses was: dat onze zo jarenlange, intense inspanningen nu dan toch zijn aangekomen in een energie van daad-bereidwilligheid... heerlijk! En wat een plezier te horen dat je de KES-flyer (het alles kan zo mooi in KES tot totale TT-potentiekracht komen) aan allen hebt meegegeven.... je bent zo'n Engel... voel m'n oprechte omhelzing!

Op de KES-site zullen degenen die zich meer met alleen natuur bezighouden ook mijn initiatief voor de natuur (evenwichtsherstel groen/water/beton) tegenkomen. Wie weet komen we langs die weg aan een locatie - via dit segment echter ervaar ik t/m heden nog minder instroom dan het KES-verhaal. Het vraagt ook weer een eigen netwerk-ontwikkeling met daaraan gerelateerde ruimte, tijd, energie, middelen etc.

Tot weerom met een Zonnegroet,

Ans Reurekas

Promotie drs. Dirk-Jan Verdonk

Al in de negentiende eeuw kwamen er steeds meer mensen die de vanzelfsprekende positie van het dier als consumptieartikel in onze maatschappij betwistten. In zijn proefschrift Het dierloze gerecht beschrijft Dirk-Jan Verdonk de controverse tussen vleeseters en vegetariërs vanaf 1880.

Marian Stuiver over waar echt behoefte aan is

"Er wordt nog te weinig gekeken waar echt behoefte aan is"

Lees hier een gesprek met Marian Stuiver, onder andere vertegenwoordiger van de Vrouwenraad bij de jaarlijkse VN-vergadering over duurzame ontwikkeling.

Urgent: definiëring duurzame landbouw

IPO neemt de regie

Ook op de landbouw heeft de kredietcrisis zijn effect. Daarom is het nu tijd om de economische consequenties integraal in beeld te brengen. Onevenredig grote sommen geld voor schaalvergroting in de bio-industrie worden gezien als verspilling en onrechtvaardig.
In het IPO coördinatorenoverleg landbouw waren tot nu toe geen middelen voor het ontwikkelen van een zienswijze  voor duurzame landbouw.

Welkom

Onafhankelijk
Op eigen manier, in diversiteit
Toch met elkaar
Verandering organiseren
Kruisverbanden maken
Bedrijfsmatig
Samen heel sterk, ook in liefde
Verandering zijn en laten zien
Aantrekkelijk licht
Verbondenheid tonen met elkaar en de aarde
Zijn

Denk na over de betekenis voor Jezelf en de Aarde, wees welkom om Je aan te sluiten door opgave van de naam waaronder Je bekend wilt zijn en e-mailadres te zenden aan Blauwvuur.
Door automatisch per maand één euro over te maken op IBAN NL76 INGB 0009143133 t.n.v. Stichting Leven met de Aarde, te Etten

Wie zich aansluit is aandeelhouder en geeft daarmee opdracht om Leven met de Aarde (in Deutsch, in English) vanzelfsprekender te maken. Iedereen die zich meldt geeft aan persoonlijk, op eigen manier, actief te willen zijn om Leven met de Aarde vanzelfsprekender te maken.