Carol Schyns dient zienswijze over "Schaliegas" in

Het winnen van schaliegas is economisch niet rendabel. De kosten van de winning zijn veel te hoog in verhouding tot wat het opbrengt.
Het beeld dat je eventueel krijgt door op de naar verwachting meest rendabele plekken te gaan proefboren is uiteraard vertekend.
De verspreiding van schaliegas maakt dat het onberekenbaar is.
Bovendien is er altijd de morele vraag ten koste waarvan je winst mag maken.

Een typisch landschap, zoals dat eruit ziet, wanneer de heren 'olie- en gaswinners' bezig zijn geweest met fracking.

Klik om te vergroten

Het is passé om op schaliegas in te zetten.
Fossiele brandstoffen zijn aan hun eind.
Het is de hoogste tijd om op duurzamere bronnen over te schakelen en die zijn er genoeg.
Het is echt niet nodig om de aarde te exploiteren voor schaliegas en zeker niet in een land als Nederland.
De laatste restjes fossiele energie moeten we bewaren waarvoor ze onmisbaar zijn; daar waar zeer hoge temperatuur nodig is zoals bijvoorbeeld het smelten van staal.

Water is op de wereld veel schaarser dan energie.
Schoon drinkwater is een eerste levensbehoefte.
Nederland is een waterland.
Hoe durven we 750 waarvan zeer giftige en kankerverwekkende chemicaliën de grond in te pompen met het risico dat die in het grondwater terechtkomen.
De economische- milieu- en gezondheidsschade kan onvoorstelbaar groot zijn.
Bovendien kost de winning van schaliegas enorm veel water.
Zet in op je sterke punten en niet op je zwakke.
Kies voor water in plaats van schaliegas.

De winning van schaliegas is Ecocide.
Daar is in Dryden NY jurisprudentie over.
Ik zou geen manier weten waarop het geen ecocide is.
Natuurlijk moeten de plaatsen van winning naderhand hersteld worden.
Als je die kosten meerekent wordt de winning nog minder rendabel.
Het zijn echter wel kosten die gemaakt moeten worden!

De winst gaat voornamelijk naar 1 bedrijf.
De kosten zijn voor de gemeenschap.
Wat zou een goede regering doen?

Conclusie:

Het is passé om op schaliegas in te zetten.
Het is de hoogste tijd om op duurzame energie over te schakelen.
Kies voor water als onze kracht.
Fracking is Ecocide.

Wat is moreel?

Economische zaken zijn relatief.
Visie voor wat Nederland nodig heeft om het een mooi, schoon en prettig land te maken is veel belangrijker.

Alles kan veel mooier zijn als we het mooier maken!