Stoppen met verbranden (van afval)

Onderwerp ingebracht door Lies Visscher, (Toegepaste kenniseconomie)

In 1985 kwam mijn jonge gezin van 10 jaar oud in Westervoort wonen. Dit is een gemeente ten zuidwesten van Arnhem. Wij betrokken een nieuwe woning, voorzien van stadsverwarming.  De energie voor warm tapwater en verwarming van de huizen leverde de vuilverbranding in Duiven.
De nieuwe bewoners werden welkom geheten in de gemeente. Op uitnodiging van het gemeentebestuur bezochten ook wij de voorlichtingsavond in het gemeentehuis.
De wethouder zelf hield de toespraak. Hij eindigde met de woorden: "blijft u vooral heel veel afval produceren, dat is goed voor uw energievoorziening". Mijn man en ik keken elkaar aan... moesten we nu spijt hebben te gaan wonen in een woning verwarmd met de energie uit afval?

Nu, bijna 25 jaar later, is er nog steeds geen politieke moed om de kennis die wij hebben toe te passen.
De wetten van de huidige economie zijn slecht voor het samen LEVEN
Afval wordt nog steeds verbrand, met alle gevolgen van dien.
Een plan om niet meer te verbranden en alle afval te recylen past in het alom bejubelde Cradle to Cradle (van wieg tot wieg) principe.
Niet verbranden is een must voor een duurzame toekomst. De politiek moet dat dus opnemen in haar programma's. Het gaat dan om verbranden van fossiele bronnen ( olie, gas en kolen), maar ook om vuurwerk, hout en ja, ook afval.
Afvalverwerking heeft te maken met ruimtelijke ordening. Verbranden van afval is nooit duurzaam.
Pas als je helemaal niets meer met een product kunt doen, komt verbranden... zelfs dàt blijft een vraag.

Bekijk hier hoe de politiek in Friesland omgaat met welwillende burgers die hun verantwoordelijkheid nemen
Belijk hoe de politiek weigert de kennis die wij hebben toe te passen. gezondheid, klimaat, water en lucht, men blijft er onrespectvol mee omgaan. Uitzending Zembla 28-6-2009